Terug naar Actueel

Bijdrage van Bart Pijnenburg, bestuurslid bij de Federatie en voorzitter Vakgroep multifunctionele landbouw bij LTO: "Bij het starten of uitbreiden van een zorgboerderij heb je grote kans dat je langs het loket Ruimtelijke Ordening van de gemeente moet. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Is dat nou een kans of wordt het (nog) moeilijker?

In theorie zou de nieuwe wet kansen moeten bieden. Er is meer maatwerk mogelijk. De initiatiefnemer moet wel een bijdrage leveren aan de omgeving in ruil om te mogen (ver)bouwen. Dat lijkt me heel redelijk. In het geval van een zorgboerderij ligt die bijdrage voor de hand vanwege onze maatschappelijke bijdrage door de zorg die we leveren. Maar het kan ook helpen om eens goed te kijken wat je op de boerderij nog kan bijdragen aan biodiversiteit en landschap.

De andere kant van de zaak is dat ambtenaren het moeilijker gaan vinden om de juiste afwegingen te maken, zonder de oude regels in bestemmingsplannen. In combinatie met het gebrek aan capaciteit bij de RO-afdelingen en de risicomijdende houding van veel ambtenaren is het gevaar groot, dat er veel wordt gevraagd van de zorgboeren die met hun plan aankloppen. ‘Stel nog maar eens een ruimtelijke onderbouwing op’. Ben je weer duizenden euro’s verder zonder garantie op succes. Ik vrees dat veel goede initiatieven alsnog zullen sneuvelen door de onzekerheid die de Omgevingswet ook brengt.

Verdiep je dus goed in hoe je gaat bijdragen aan maatschappelijk gewenste doelen in jouw omgeving en praat met je buren. Collectief kan je veel doen door met je belangenclub aan tafel te komen en er voor te zorgen dat de zorglandbouw en de multifunctionele landbouw goed in de omgevingsplannen terecht komen.

Wil je meer weten? De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een handreiking “Omgevingswet en MFL” geschreven. Succes! En ik verneem graag van succesverhalen en ook van die gevallen waar het mis gaat: vzmfl@lto.nl."