Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Een zorgboerderij in Grootschermer (NH) was de afgelopen weken in het nieuws vanwege verwaarloosde dieren. De NVWA heeft samen met de politie meerdere verwaarloosde dieren weggehaald. In zo’n situatie probeert FLZ altijd goed te kijken of het een incident betreft, of dat er breder zaken spelen. Als het een incident is dan proberen we te voorkomen dat er negatieve uitspraken worden gedaan over de hele sector. Wij hebben de pers gelukkig uit kunnen leggen dat de betreffende ‘zorgboerderij’ niet bij de Federatie en haar leden is aangesloten en dat er bij al onze zorgboeren streng op dierwelzijn wordt gecontroleerd.

Dierwelzijn in keurmerk
Dierwelzijn is in ons keurmerk Kwaliteit Laat je Zien! een belangrijk onderwerp bij audits. Er is voor iedere diersoort een welzijnswijzer, om goed dierenwelzijn in te kunnen vullen. Daarbij is aandacht voor voeding, huisvesting en verzorging. Ook de regionale organisaties hebben er oog voor tijdens hun bezoeken en in intervisiegroepjes is het een thema.

Melding
Wanneer er iets mis is en blijft, kan er via de Dierenbescherming en de NVWA melding gemaakt worden gedaan, en kan ook zorgboerderijen hun keurmerk ontnomen worden. En ook veeartsen hebben natuurlijk een signalerende rol in dit soort situaties. Via de LTO is de Federatie ook aangesloten bij de Raad van Dierenaangelegenheden, die met het ministerie meedenkt over passende regelgeving.
We hebben er bij de NVWA op aangedrongen het woord ‘zorgboerderij’ niet steeds te noemen, omdat die associatie hier eigenlijk niet eerlijk of terecht is. Het gaat hier om een specifiek geval waar al langer zorgen over zijn geuit.