Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl voeren een onderzoek uit naar de stand van zaken en ervaringen op het gebied van digitalisering in de langdurige zorg. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen waar zorgaanbieders staan die NIET deelnemen aan het VIPP Programma Inzicht. Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Belang van het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl. Digitalisering en elektronische uitwisseling van cliënt/patiëntgegevens worden steeds belangrijker. Onder andere omdat steeds meer cliënten toegang willen tot hun eigen gezondheidsgegevens en omdat digitalisering een deel van het antwoord kan zijn op het groeiende tekort aan zorgmedewerkers. Om die reden zijn inzet van technologie en digitalisering opgenomen in diverse zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Bovendien werkt de overheid aan een wettelijke verplichting rond het beschikbaar stellen van gegevens. De uitkomsten van het onderzoek zullen gebruikt worden in het gesprek met de overheid over deze verplichtingen. Daarin spreken we over voor welke organisatie de verplichtingen gaan gelden, de termijn waarop de wettelijke verplichting van kracht wordt en welke ondersteuning zorgorganisaties nodig hebben om hun digitalisering verder te brengen.

Wat levert deelname u op?

De uitkomsten van het onderzoek geven u een beeld hoe uw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties in de thuis- en ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd vormen de uitkomsten een belangrijke input om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is om de digitalisering van de sector naar een hoger plan te tillen. Ook verwachten we meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van e-Overdracht en PGO voor uw organisatie, uw cliënten en uw medewerkers.

Wie kan de vragenlijst het beste invullen?

Onderstaande vragenlijst kan het beste ingevuld worden door degene die zich binnen de zorgboerderij bezig houdt met de ICT in samenwerking met de zorgboer. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 90 minuten in beslag nemen. Wij realiseren ons dat de hoeveelheid tijd die wij van u vragen aanzienlijk is. Daar staat tegenover jij en wij een goed beeld krijgen van waar je nu staat en wat nodig is om de volgende stappen te zetten. Wij gaan er vanuit dat je met deze inzichten deze tijdsinvestering in de nabije toekomst snel terugverdient.

Digitale vragenlijst én een digitaal gesprek

Aan het einde van de vragenlijst kun je aangeven of je bereid bent om een mondelinge toelichting op de vragenlijst te geven. Indien je dat wilt, zullen we contact met u op om een afspraak te maken.

Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties en individuele medewerkers.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Ga naar de enquête

PS:  Je kunt het beantwoorden van de vragen nu onderbreken op het moment dat je op de button volgende (VOLG) hebt gedrukt om naar een nieuwe pagina te gaan. De tot dat moment gegeven antwoorden blijven dan bewaard. Als je de vragenlijst daarna opnieuw opstart om het beantwoorden voort te zetten, dan kan je gewoon verder gaan op het punt waar je gebleven was mits je vanaf hetzelfde IP-adres werkt (het werkt dus niet als je van een notebook op je smartphone verder wil gaan). De vragen die je in de sessie daarvoor hebt beantwoord, zijn dat niet meer zichtbaar en dus ook niet aan te passen.