Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

We hebben u er in een eerdere mailing al over bericht: Ton van der Biezen draagt na 8 jaar op de directeurspost Federatie Landbouw en Zorg en 11 jaar inzet voor de zorglandbouw het stuur over aan Maarten Fischer. Maarten deed ervaring op met zorglandbouw tijdens zijn studie, bij boerencoöperatie Stadteland, bij de Taskforce Multifunctionele landbouw en in Amerika. De officiële overdracht is tijdens de Algemene Vergadering van de Federatie Landbouw en Zorg op 27 november. Ton blijft tot mei volgend jaar ondersteunen.