Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De afgelopen twee jaar heeft de Federatie in het kader van de pilots rondom de kwaliteitsjaarverslagen zogenaamde dialoogsessies georganiseerd. In deze gespreksessies gaan zorgboeren met elkaar in gesprek over hun kwaliteitsjaarverslag. Deze uitwisseling werd door deelnemers als erg inspirerend ervaren en zij hebben de Federatie gevraagd om deze sessie dit jaar voor iedereen te organiseren. Ook voor zorgboerderijen met een ander keurmerk dan Kwaliteit laat je zien!

Hoe werkt het?
Je geeft je op en stuurt je eigen jaarverslag in. Deelnemers worden dan ingedeeld in een kleine subgroep met verschillende zorgboerderijen. Je ontvangt de jaarverslagen van de zorgboerderijen uit je subgroep met de opdracht één van de kwaliteitsjaarverslagen goed te lezen en de overige door te kijken. Om je te helpen krijg je een aantal vragen mee. In de subgroep wissel je jullie bevindingen met elkaar uit en kun je ook vragen stellen over hoe je jaarverslag op anderen over kwam. Vervolgens komen we weer samen in de grote groep en delen we tips en tricks met elkaar.

Opgeven
De sessie over de kwaliteitsjaarverslagen van 2023 is gepland op 9 april van 14.30 tot 17.00 uur.
Via deze link kun je je opgeven.

Ook interessant
Vanuit de ervaringen in de eerder genoemde pilots is ook een handreiking ontwikkeld voor het schrijven van het jaarverslag.