Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Ben je bezig met of moet je je nog verdiepen in de verplichte financiële jaarverantwoording! Lees dan dit interview met Max Arends en overweeg ook deel te nemen aan de studiegroep. Het geeft je veel inzicht in je eigen bedrijfsvoering!

Zorgboer Max Arends van Erve Bussink uit Haarlo heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor het project ‘Aandacht voor financiële parameters in de zorg’ dat vanuit de FLZ is geïnitieerd. Doel van het project is om ondernemers bewust te maken dat de overheid transparantie over besteding van geld in de zorgsector steeds belangrijker vindt. Maar daarvoor moeten wij als zorgaanbieders dit ook zelf belangrijk gaan vinden! Max heeft een achtergrond als accountant en bedrijfsadviseur en is nu zorgboer. Dat is een unieke combinatie, die heel waardevol is in een wereld waarin werken met cijfers niet centraal staat. “Ik vind het kwalijk dat we door de media worden weggezet als zorgcowboys, terwijl we niet eens “echt” winst maken. Dat wil ik graag onderbouwen.”

Het is echter niet heel makkelijk om zorgboeren toch achter de cijfers te krijgen. Daarom is er vanuit het project ‘Aandacht voor financiële parameters in de zorg’ door een werkgroep samen met Abab accountants een tool ontwikkeld om de cijfers makkelijk inzichtelijk te kunnen krijgen en vergelijkbaar met collega’s. Het dient ook als basis voor de verplichte financiële jaarverantwoording.

Max: “Vanuit verschillende kanten merken we dat er bij de zorgboeren zelf ook nog niet echt een goed financieel beeld is over hoe hun bedrijf draait. De vastlegging van hun opbrengsten en kosten gebeurt op heel verschillende wijze en van goede opsplitsing van kosten en opbrengsten bij meerdere takken is vrijwel nergens sprake.”

De resultaten van de werkgroep vormen een indrukwekkend lijstje:

  • Er is een tool ontwikkeld die de ondernemer kan gebruiken om zijn jaarrekening (na opmaak) op te splitsen.
  • Deze tool houdt rekening met de vereisten die de WTZA gaat stellen bij de publicatieplicht (voor een deel van de zorgboeren al in 2023 verplicht)
  • Door toevoegen van een beperkt aantal niet financiële parameters genereert de tool ook “kengetallen zorglandbouw”, oftewel er zijn branchecijfers uit te genereren.
  • De tool maakt de ondernemer bewuster hoe hij zijn financiële cijfers beter kan vastleggen, zodat zijn jaarrekeningen hem steeds meer inzicht geven in zijn eigen bedrijfsvoering.

Nu de tool er is, is het belangrijk dat een aantal ondernemers hem wil gaan uitproberen. We zoeken ondernemers die op basis van hun jaarcijfers 2021 de tool willen invullen en aanvullen met enkele niet financiële parameters. Deze cijfers blijven alleen in gebruik in het kader van de pilot en worden bekeken door de begeleider van de projectgroep, die de ondernemer ook helpt bij het interpreteren van de cijfers. Daarna zullen de deelnemers gevraagd worden hetzelfde voor 2022 te doen, maar dan al in verbeterde versie want iedereen is dan al wat wijzer geworden. In studieclub verband worden de cijfers vervolgens besproken. Max: “We gaan kijken naar wat de cijfers ons leren, hoe ze de basis kunnen zijn van de verplichte jaarverantwoording en hoe we kunnen zorgen voor het leveren van goede cijfers. Wat is daarvoor nodig? Het levert de ondernemers veel meer inzicht over de bedrijfsvoering van hun eigen zorgonderneming op, bewustwording over de jaarrekening, een vergelijk tussen verschillende jaren en een ondernemersnetwerk. Daarnaast betekent het voor de sector dat er kengetallen gegenereerd kunnen worden en munitie tegen ‘roddeljournalistiek’.

Deelname wordt grotendeels gefinancierd vanuit het project/de Federatie. Een eigen bijdrage van € 150 wordt gevraagd tbv de individuele ondersteuning. Heb je interesse meld je dan bij de federatie via federatie@zorgboeren.nl.

Lees ook: https://www.abab.nl/artikelen/benchmarkcijfers-zorglandbouw-2022-gemiddeld-verlies-eu-5000