Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met het kwaliteitskader voor de Zorglandbouw heeft de zorglandbouw niet alleen een stap voorwaarts gezet in termen van kwaliteit en zelflerend vermogen, maar heeft zij ook taal ontwikkeld om de kracht van de zorglandbouw te kunnen verwoorden richting stakeholders.

Dat is op het vlak van kwaliteitsbeleid en toezichthouders al aardig beschreven binnen het kader zelf, en steeds meer zorgboeren benutten deze “eigen taal” ook steeds meer in hun presentatie, maar er bestond nog een behoefte om dit verder te ontwikkelen voor de communicatie met contractpartners. Omdat bijna de helft van de aangesloten zorgboerderijen en een groot deel van de regionale organisaties/leden van de Federatie aangeven ook veel uitdagingen te hebben rond contractering en aanbesteding, is er een idee uitgewerkt voor een masterclasses op dit vlak in oktober.

Meer informatie hierover volgt later.
Heeft u vragen, mail dan gerust met federatie@zorgboeren.nl.