Terug naar Actueel

De zorglandbouw heeft al grote maatschappelijke waarde, en met het project Vriendentuinen nog meer. Vriendentuinen zijn stukjes moestuin waarvan de opbrengst gaat naar de Voedselbank. Studenten proberen dit fenomeen te versterken door middel van een onderzoek, help je mee?

Op dit moment doen een tiental zorgboeren eraan mee en leveren meestal wekelijks pakketten aan een Voedselbank in de buurt. Afnemers zijn er blij mee, want ze krijgen niet vaak verse groenten en fruit.

Andersom is het voor zorgboerderijen fijn omdat ze zo heel veel bijdragen aan twee van de negen kernwaarden van de zorglandbouw, namelijk Ik hoor erbij en doe mee en Ik kan kiezen uit nuttig werk. Er is immers contact met de Voedselbank, en via het concept worden vaak ook vrijwilligers uit de buurt aangetrokken om mee te helpen. Het verbouwen van gezond eten voor mensen die het moeilijk hebben voelt voor veel deelnemers fijn.

Boukje van Gent van zorgboerderij De Grote Wiede in Nunspeet: “Onze Voedselhulp is heel blij dat we 1/5 van onze oogst aan hen schenken. Het geeft ons ook een goed gevoel, want zo komt het gezonde eten op een plek waar het het meest nodig is.” Bij De Grote Wiede kunnen consumenten een wekelijks groetenpakket afnemen, en via een strippenkaart systeem worden ze uitgenodigd er ook een voor de Voedselhulp beschikbaar te stellen. Boukje: “Daar doen wij dan nog een extra krat bovenop.”

Voor het Vriendentuinenproject onderzoeken 7 master studenten van Wageningen University & Research hoe de verbinding tussen zorglandbouw en Voedselbank nog beter kan. Wil je hen ook helpen? Vul dan hun vragenlijst in (dit kost je maximaaal 10 minuten).