Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie Landbouw en zorg werkt graag samen met andere brancheorganisaties binnen de zorg, omdat dat onze positie in de belangenbehartiging sterker maakt en omdat we daarmee bijvoorbeeld invloed kunnen uitoefenen op veldnormen. Voor dat laatste krijgen we nu concreet de mogelijkheid voor wat betreft de veldnormen rondom zorg- en/of ondersteuningsplannen.

Naar aanleiding van de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (dat als basis diende voor het Kwaliteitskader voor de zorglandbouw) wordt ook de Handreiking Ondersteuningsplannen uit 2013 geactualiseerd. Deze handreiking biedt handvatten voor ring 1 uit het kwaliteitskader, Persoonlijke zorg. Het is de bedoeling om met hulp van de geleverde input de vernieuwde handreiking goed aan  te laten sluiten op de praktijk en in te spelen op knelpunten. Daarom vragen we om mee te doen aan de enquête. Invullen kan tot uiterlijk 8 juli, dus wacht niet te lang!

Vind hier de link: https://vilans.survalyzer.eu/VragenlijstOndersteuningplannen