Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

‘Ik krijg de kans om te leren’ is niet voor niks een van de kernwaarden van de zorglandbouw. Jezelf ontwikkelen zorgt voor energie en het vergroot je eigenwaarde. Daarnaast is het soms vanwege externe factoren belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Denk aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, veranderde inkoopvoorwaarden en je positie op de arbeidsmarkt.

Ook de overheid vindt het belangrijk om een leven lang te ontwikkelen en ondersteunt dit met verschillende regelingen (zie ook ons artikel over STAP-budget). Een voorbeeld van deze regelingen is het Levenlanglerenkrediet.

Als iemand geen recht meer heeft op studiefinanciering, is het via het Levenlanglerenkrediet mogelijk om toch een lening te krijgen voor het schoolgeld van een mbo- (voltijd bol), hbo- of universitaire opleiding. Je kunt dit Levenlanglerenkrediet aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je volgt een voltijd bol-opleiding aan het mbo of een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs).
  • Je bent jonger dan 56 jaar.
  • Het collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie (bijvoorbeeld werkgever).

Het bedrag dat je kunt krijgen is maximaal de hoogte van het lesgeld of collegegeld. Het krediet kan maximaal worden toegekend voor de duur van de opleiding, dat is meestal voor 4 jaar en in sommige gevallen 5 jaar.

Als het Levenlanglerenkrediet stopt, moet je de lening (en de rente) terugbetalen met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. De lening moet binnen 15 jaar worden terugbetaald. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van de hoogte van de lening, de rente en je inkomen en dat van de eventuele partner.