Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg ontwikkelde samen met Van Hall Larenstein factsheets voor de verzorging van kippen, konijnen, geiten, koeien, paarden en varkens. Ze zijn beschikbaar in de KwApp van het keurmerk, maar hier ook los te lezen.

Kippen
Konijnen
Geiten
Koeien
Paarden
Varkens

Ze gaan over voeding maar ook over verzorging en huisvesting. Zo mogen kuddedieren niet alleen gehouden worden.