Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een belangrijk middel in het kader van eigen regie en keuzemogelijkheden binnen de zorg. Mensen kopen zelf hun zorg in, bepalen zelf wie hen die zorg verleent en hoe dat gebeurt. Dit vraagt om een goede registratie van afspraken, declaraties en uitbetalingen. Sinds 2019 is stapsgewijs het nieuwe pgb Portaal ingevoerd om de verwerking van de pgb-administratie te verbeteren. Om zicht te krijgen op de maatschappelijke waarde van dit nieuwe systeem heeft VWS aan bureau HHM opdracht gegeven voor een onderzoek onder alle gebruikers van het nieuwe pgb Portaal.

We vragen alle medewerkers van zorgorganisaties die gebruik maken van het nieuwe pgb Portaal om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door aan te geven wat de ervaringen zijn. Hiervoor is een online participatiepanel ingericht. Je wordt in het onderzoek niet alleen gevraagd om antwoord op een aantal open vragen te geven, maar krijgt ook de mogelijkheid om de antwoorden van jezelf en anderen te organiseren en interpreteren. Dit kan door je antwoorden op zogenaamde kaartjes te vergelijken met de kaartjes van andere deelnemers. Het is dus een interactieve vragenlijst. Het beantwoorden van deze vragen kost maximaal 15 minuten.

Werk je zelf met het PGB Portaal? Deel dan jouw ervaring via deze vragenlijst. Let op! Invullen kan tot uiterlijk 30 maart! Start de vragenlijst