Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Op 17 april was onze vierde online mee- en bijpraat sessie over het kwaliteitskader, waar meer dan 20 zorgboeren aan meededen. Ieder half jaar werd er de afgelopen jaren een sessie gehouden om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en jullie input te horen voor het kwaliteitskader. Dit keer kwamen er vier onderwerpen ter sprake.

Natuurlijk hebben we als eerste terug gekeken naar de ontwikkelingen van het kwaliteitskader. Belangrijk hierin is de samenwerkingsovereenkomst die getekend is tussen het kwaliteitskompas van de gehandicaptenzorg en ons kwaliteitskader. Daarnaast voerden we gesprekken met de toezichthouders van de gemeente en de inspectie gezondheidszorg en jeugd die het kwaliteitskader willen gebruiken in hun toezicht.

Dan hebben we het natuurlijk gehad over hoe het kwaliteitskader leeft onder de zorgboeren en hoe het kader in het algemeen gewaardeerd wordt. We krijgen van voor zorgboeren, cliëntenorganisaties complimenten over hoe goed de visie op goede zorg met daarin de kernwaarden aansluit bij de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij. Andere stakeholders, zoals zorgkantoren en gemeenten, waarderen het accent op leren en reflecteren en de openheid en transparantie die het kwaliteitsverslag biedt.

Daarna zijn we dieper ingegaan op het methodisch werken binnen het kwaliteitskader. Hoe het kwaliteitskader methodisch kan worden ingezet op cliënt-, medewerker-, team- en organisatie niveau. Voor methodisch werken is ook een mooie e-learning met een afsluitende praktijk opdracht opgenomen in de Academie Landbouw en Zorg (voor leden kost dit € 75).

Nadat we dit besproken hadden, zijn de ervaringen gedeeld hoe het bij de aanwezige zorgboeren wordt ingezet en wat de ervaringen met de toolkit. Zo worden de pictogrammen van de kernwaarden gebruikt in gesprekken met deelnemers en/of naasten, of wordt er op de kernwaarden gereflecteerd in het team overleg. Ook het spinnenweb wordt ingezet in gesprekken of bij het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken.

Als laatste hebben we nog gekeken wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren, de verdere samenwerking met het Kwaliteitskompas, de vaststelling van het kader en hoe speciaal het is dat we een domein overstijgend kader hebben. De zorgwereld is op zoek naar ontregeling met tegelijkertijd inbedding van kwaliteit, en de zorgboeren zijn hierin voorlopers hoe dat kan worden neergezet. Dat moeten we aan iedereen die het wil horen vertellen!

Er kwamen veel positieve reacties op het kwaliteitskader en heel goede tips om bijvoorbeeld de kernwaarden nog beter zichtbaar te maken op diverse manieren. Ook waren de aanwezigen het eens dat ze deze mee- en bijpraat sessie waardeerden en dat ze graag zien dat deze ook in de toekomst worden vervolgd. Hieraan geven we graag gehoor en zullen over een half jaar iedereen weer uitnodigen bij de volgende mee- en bijpraat sessie over het kwaliteitskader, we zien jullie graag daar online!