Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Er is veel interesse in het starten van een zorgboerderij. Daarom lezen veel mensen het Handboek Landbouw en Zorg waarin alle aspecten aan bod komen. Het oude handboek stamt uit 2013 en is nu geheel herzien.

Het doel van het handboek is een naslagwerk te bieden waarin alle relevantie informatie staat die nodig is voor het opzetten en exploiteren van een zorgboerderij voor aspirant-zorgboeren en bestaande zorgboeren en hun medewerkers.

Het Handboek landbouw en zorg was oorspronkelijk een werkdocument voor (beginnende) zorgboeren dat in 2013 is geschreven door Jan Hassink, Bert Rotmensen, Sebraine Meyerink en Ciel de Smet. Heel veel mensen hebben er veel plezier van gehad.

Het nieuwe handboek is herschreven door Daan Iken, oud-directeur van de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en tegenwoordig adviseur bij de Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg. Hij is hierin bijgestaan door een deskundige redactiecommissie, die bestaat uit:

Maya de Wilde, beleidsmedewerker Kwaliteit en Scholing Federatie Landbouw en Zorg; Anouk Hafkamp, coördinator ontwikkeling en relaties Federatie Landbouw en Zorg; dr. ir. Simone de Bruin, lector Goed Leven met Dementie Hogeschool Windesheim. Dr. ir. Jan Hassink, onderzoeker zorglandbouw, groen en gezondheid, burgerinitiatieven, agro-ecologie en biodiversiteit was bereid om als adviseur op te treden.

Het handboek is voor leden gratis te downloaden via het ledenportaal van de website zorgboeren.nl. Als in oktober de Academie Landbouw en Zorg is gelanceerd is het ook via de academie te downloaden. Voor niet leden gaat het handboek 15,00 euro ex. BTW kosten. Voor nu nog te bestellen door een mail te sturen naar federatie@zorgboeren.nl met vermelding Bestelling Handboek landbouw en zorg, als de Academie is gelanceerd dan zal het te verkrijgen zijn via de website van de Academie landbouw en zorg.

Wij zijn alle schrijvers zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit mooie handboek.