Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het Nederlands JeugdInstituut heeft een handreiking opgesteld voor dagbesteding jeugd. Per 1 juni is alle dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer open. Omdat voor jongeren van 13 jaar en ouder ten opzichte van hun begeleiders de anderhalvemeter regel blijft, zal maatwerk soms nodig zijn. Wat kan volgens de RIVM-richtlijnen? Wat kunnen professionals doen?

Lees het in deze handreiking voor het werken met kinderen en jongeren in de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling in de anderhalvemetersamenleving.

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Handreiking-dagopvang-dagbesteding-en-dagbehandeling