Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Hans van der Knijff van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden, budget heeft de afgelopen jaren vanuit de Stuurgroep van het project Kracht van de Zorglandbouw meegewerkt aan het kwaliteitskader. Hij is tevreden met het resultaat, maar waarschuwt nog wel voor het behoud van maatwerk.

“Wij van Per Saldo staan voor keuzevrijheid van cliënten via het Persoonsgebonden Budget, het PGB. Dit gaat goed samen met het kwaliteitskader, maar het kwaliteitskader zal ook benut worden om alles via Zorg in Natura te leveren. Het blijft belangrijk op te letten dat er maatwerk wordt geboden.”

Hans kent als geboren en getogen inwoner van het Zuid-Hollandse Rijnsaterwoude het boerenleven goed. Hij ziet dat zorgboerderijen plekken zijn waar mensen even ‘zakken’: ze worden er ontspannen. “Het is zo fijn voor mensen om even naast een koe of paard te staan in een prikkelarme omgeving in hun eigen dorp. De sociale cohesie staat steeds meer onder druk, maar op zorgboerderijen ontmoeten mensen elkaar. Ook al wonen mensen in hetzelfde dorp, op de zorgboerderij komen ze met elkaar in contact. De kernwaarden geven verder mooi weer wat een zorgboerderij met mensen doet.”

Hans heeft zijn best gedaan de taal van het kader simpel te houden. “Iedereen die over de kernwaarden leest, weet waar het over gaat. Of je nu deelnemer bent op een zorgboerderij of beleidsmedewerker. Met het kwaliteitskader zijn we eigenlijk tweetalig.”

Volgens Hans is het erg belangrijk dat de zorg innovatief blijft en blijft innoveren op het gebied van maatwerk en kleinschaligheid. “Dan krijgen mensen waar ze behoefte aan hebben en wordt  overhead zoveel mogelijk teruggedrongen wordt. Op die manier blijft het betaalbaar.”