Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het onderscheidend vermogen van zorgboerderijen komt voort uit de manier waarop de sector cliënten/deelnemers benadert. Ze verbouwen er gewassen of verzorgen er dieren en krijgen zo het gevoel aan de samenleving bij te dragen. Dat dit voor veel mensen helend werkt, blijkt steevast uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Een belangrijke basis voor deze kwaliteit van de zorglandbouw vinden we in de kernwaarden gezond eten, buiten leven, natuurlijk ritme, persoonlijke aandacht, handen uit de mouwen en een stimulerende omgeving die aanzet tot groei. Deze kernwaarden komen uit de literatuur, wij willen ze graag toetsen en perfectioneren bij en met mensen uit de praktijk. Welke kernwaarden schrijf jij toe aan de zorglandbouw? Vul de enquête in op
nl.research.net/r/Kernwaarden_zorgboerderijen