Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert op informatiebeveiliging in de zorg. Hieruit blijkt dat er vaak wel visie en beleid rondom het zogenaamde e-health bestaat, maar dat de risico’s niet goed in beeld zijn. E-health staat voor de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in de zorg. Eerder al concludeerde de inspectie dat het in de jeugdzorg ook schort aan goede informatiebeveiliging. Dit is wel verplicht en  de NEN 7510 norm geldt als uitgangspunt. Deze norm waarborgt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland (ZBZH) organiseerde een webinar over het onderwerp. Zorgboerin Claudia Reijnen van NatuurJZ nam eraan deel. Ze vertelt enthousiast: “Het was heel nuttig. Ik zal er ieder jaar aan deel willen nemen. Je kennis wordt in een uurtje even opgefrist. Ik wist wel dat je aan de bron van een email kunt herkennen of een mail wel echt is, maar dat een wachtwoord uit 20 tekens moet bestaan niet. Ook is de tip om een bellijst te printen handig. Als je computer het niet meer doet heb je altijd de telefoonnummers nog.” Zelf krijgt Claudia ook veel spam en nep berichten per sms. “Je hoort het steeds meer en ook over grote gevolgen voor bedrijven en overheden.”

Claudia werkt al vrij bewust met veilige informatie. “Ik gebruik altijd de ZBZH laptop met de geprogrammeerde veiligheid en helpdesk. Ook is er 1 zorgmobiel die we maandelijks leeg maken. Foto’s van kinderen print ik eenmalig uit en verwijder ik dan. Als we rapporteren, dan doen we dat altijd in de veilige omgeving van ZilliZ (een elektronisch cliëntendossier). Ieder met eigen account en eigen toegang tot mappen.”

Voorzichtigheid is geboden dus, maar soms zit veiligheid de kwaliteit van de zorg ook wel wat in de weg. “Bijvoorbeeld bij het delen van foto’s. Daar zijn goede afspraken over met ouders, maar nu hoor ik dat whatsapp ook niet veilig is”, zegt Claudia. Alternatieve diensten zoals Signal kunnen hier mogelijk behulpzaam zijn.

Ook Samenwerkende Zorgboeren Zuid heeft aandacht voor ICT-veiligheid en gebruiken hiervoor een checklist met 14 praktische checkpoints.