Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Er is veel aan de hand in de jeugdzorg: veel vraag, weinig plekken, veranderende eisen en vergoedingen staan onder druk. Jeugdzorgboeren zien dat ook en luiden vorig jaar de noodklok bij de Federatie. Om dat verder uit te diepen organiseerden de Federatie Landbouw en Zorg en de Eleven Floawers Foundation in mei 2022 een jeugdzorgboerenconferentie waar mensen uit het hele werkveld van de Jeugdzorg bij aanwezig waren. 

Om de problemen concreet te benoemen zagen de aanwezigen kansen en bedreigingen rond preventie, instroom, doorstroom en uitstroom van jongeren in de jeugdzorg. Eigenlijk zijn zorgboeren vaak heel innovatief bezig, en kunnen zo ook bijdragen aan de bredere problemen in de jeugdzorg. Uiteindelijk doen we dit werk om mensen in hun kracht te zetten en maximaal mee te laten doen aan de samenleving; en dus ook bij de jeugd.

Met steun van de Eleven Floawers Foundation kunnen wij nu concreet verder om baanbrekende initiatieven op die vier thema’s te ondersteunen en zo anderen ook te kunnen inspireren. De foundation stelt per onderwerp € 7500 beschikbaar. Zorgboeren kunnen een eenvoudige aanvraag doen met hun plannen of hun aanpak met als doel dit verder uit te diepen en te verspreiden.   

Je kunt in aanmerking voor de financiële ondersteuning als je:

  • Op een van de 4 thema’s (preventie, instroom, doorstroom en uitstroom) een innovatieve aanpak toepast, of daar een idee voor hebt.
  • Wat jij doet overdraagbaar en schaalbaar is en een perspectief heeft op duurzame financiering. 
  • Je ook wilt meewerken aan het overbrengen van jouw ervaring in jullie project middels een factsheet die je samen met de Federatie in kunt vullen, en door jouw ervaringen te delen tijdens een kleine conferentie voor zorgboeren en overheden die wij komend najaar gaan organiseren.
  • Als je een idee hebt ontvangen wij graag een mail via federatie@zorgboeren.nl met daarin minimaal:
  • Jouw naam, contactgegevens en de naam van de zorgboerderij
  • Welk thema is aangepakt (preventie, instroom, doorstroom of uitstroom)
  • De titel van jullie project
  • Een paar regels waarin je beschrijft wat jullie plan is
  • Je kunt tot 14 februari jouw idee inzenden. Daarna worden inzendingen beoordeeld en gekozen.

We hopen dat er mooie plannen binnenkomen!