Terug naar Actueel
  • Zorgboeren
De Inspiratiedag Wet zorg en dwang was een succes. Met de komst van de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 staat het thema zorg & dwang weer prominent op de agenda. Zorgondernemers, zzp’ers en medewerkers in de kleinschalige zorg kwamen samen om de balans op te maken en interactief met het thema bezig te gaan. Deelnemers vonden de dag heel prettig en verrijkend.
 
Maya de Wilde was als kwaliteitsmedewerker betrokken bij de organisatie van de Inspiratiedag Wet zorg en dwang op 12 maart. Die wet schrijft voor dat er niet zomaar onvrijwillige zorg mag worden verleend. Er moet een plan aan ten grondslag liggen, behalve in het geval van een acute situatie, zoals iemand die zomaar de weg oversteekt. “Die mag/moet je tegenhouden. Maar gebeurt het dagelijks bij een wandeling, dan moet je er over nadenken en samen met andere hulpverleners en naasten een plan maken hoe ermee om te gaan.” 

Maya was zelf ook deelnemer aan de Inspiratiedag, en vertelt: “Met je zorghart maak je soms onbewust een keuze die de zorgontvanger beperkt om het leven in te richten zoals diegene dat zelf graag zou willen. Soms vanuit je eigen normen over menswaardigheid (je laat iemand toch niet in bij eigen urine liggen), soms omdat je diegene wilt beschermen (het is te koud om nu op blote voeten te lopen) of doordat je druk voelt vanuit de maatschappij of naasten (je moet wel elke dag douchen). Die keuzes lijken logisch, maar wat wil de zorgontvanger zelf en wat zijn diens redenen om het niet te willen?  Door te luisteren en in gesprek te gaan met de zorgontvanger, de naasten, de vertrouwenspersoon Wzd, collega's, experts en zorgverleners die met een frisse blik kijken, ontdek je dat er veel meer mogelijkheden zijn. Misschien is het niet erg om op blote voeten te lopen? Of je komt samen tot de conclusie dat je toch iets moet doen wat de zorgontvanger liever niet wil; want onvrijwillige zorg kan ook goede zorg zijn.  
Alleen samen kom je tot de best mogelijke keuze, want je vormt ieder je eigen puzzelstukje.” 

Deze inspiratiedag bij Omnisport in Apeldoorn werd georganiseerd door SoloPartners, FLZ, Zorgthuisnl en BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg) in nauwe samenwerking met Vilans, kennisorganisatie zorg en ondersteuning.