Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Hoe vinden deelnemers het op de zorgboerderij? Hoe worden ze er beter van in fysiek, sociaal en psychisch opzicht en wat leren ze in brede zin? Dit alles wordt gemeten in Vanzelfsprekend, waar een groeiend aantal zorgboeren aan meedoet. Dit is heel gunstig voor de sector, want zo kan de zorglandbouw laten zien waar ze voor staat.

Nu zijn de eerste rapportages van de vernieuwde tool gereed. Zoals die van Landzijde. Heel mooi is te zien dat de kernwaarden echt terugkomen. Zoals Ik word gezien en gehoord, Ik hoor erbij en doe mee, Ik kan kiezen uit nuttig werk of Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn. Daar zijn de deelnemers 'het sterk mee eens'. Ook de doorvertaling van het effect van deze kernwaarden is in beeld gebracht. Zoals dat samenwerken beter gaat, dat er meer het gevoel is ontstaan ergens bij te horen of dat nieuwe vaardigheden geleerd zijn: 'Ik kan meer', zegt een meerderheid. Zie hier de rapportage.

Eerder werd al bekend dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de tool opgenomen heeft in de Waaier, wat voor gemeenten en inspectie een signaal is dat het een goed meetinstrument is. Ook is Vanzelfsprekend als cliënttevredenheidsmeter erkend voor het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien! Dat was al zo voor dagbesteding en is nu ook het geval voor wonen.
Daarmee biedt Vanzelfsprekend een tool om te voldoen aan de veelvoorkomende contracteis om te meten wat mensen van de zorg vinden, en wat je als zorgboerderij bereikt. Directeur Maarten Fischer van de Federatie: “Je kunt er handige inzichten mee opdoen over een zorgboerderij als geheel, de regio, en zelfs landelijk. Onlangs nog konden wij als FLZ daarom recent nog zeggen dat de sector gemiddeld een 9 scoort!
Maarten Muis van Resultaatmeetexpert heeft, in samenwerking met IT-ontwikkelaar Landmerc+, de afgelopen jaren hard gewerkt om de oude tool om te bouwen tot een gebruiksvriendelijke nieuwe tool met toegankelijke en nuttige vragen die op de mobiel in te vullen zijn. De zorgboer kan de deelnemers een appje sturen met een link en zo kan het invullen beginnen.