Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Wet toetreding zorgaanbieders is sinds januari van kracht. De Federatie heeft zich ingespannen de negatieve gevolgen -vooral qua administratieve lasten- voor de zorglandbouw te beperken. Daarom is er aan de voorkant ingesproken bij de tot standkoming, zijn er handreikingen gedaan in de vorm van uitleg aan de zorgboeren en worden nu nogmaals heikele punten aangekaart en oplossingen daarvoor aangedragen. De drie punten waren uitstel jaarverantwoording, keuze tussen commerciële en fiscale boekhouding en het splitsen van de zorgboekhouding en de agrarische boekhouding.

Mede door lobby van de Federatie is het inleveren van de verplichte jaarverantwoording nu uitgesteld voor kleine organisaties. Uitstel is er nu voor zorgboeren, die al voor 1 januari 2022 zorg leverden en geen Wtzi verplichting hadden en ook niet onder Jeugdwet of de WMO vallen. Voor zorgboeren die sinds 1 januari 2022 een nieuwe rechtsvorm zijn aangegaan geldt het uitstel niet.  

Minister Helder komt hiermee tegemoet aan zorgen geuit door de Federatie. Naast de vraag om uitstel was er ook de vraag om te mogen kiezen tussen een commerciële of fiscale jaarverantwoording en of het voldoende is om alleen over de zorgactiviteiten een financiële jaarverantwoording af te leggen. De laatste twee punten zijn nog niet gehonoreerd, maar worden door de Federatie in samenwerking met LTO nog wel geagendeerd. Voor 2023 lijkt het er niet op dat het ministerie hier nog in mee gaat bewegen.