Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In december hebben we via de nieuwsbrief alle zorgboeren die jeugd bieden op hun zorgboerderij uitgenodigd om ideeën in te dienen voor een pilot op een van de 4 thema’s (preventie, instroom, doorstroom en uitstroom). Deze pilot en de ondersteuning hiervan wordt mogelijk gemaakt door de Eleven Floawers Foundation. Het is een vervolg op de bijeenkomst van de jeugdzorgboeren van 2022 waarin het bleek dat de 4 thema’s een grote rol spelen in de jeugdzorg en dat jeugdzorgboeren met hun ideeën bij kunnen dragen aan maatschappelijke oplossingen. Met de steun van de Eleven Floawers Foundation kunnen we innovatieve ideeën de mogelijkheid geven om op een van de 4 thema’s een pilot te draaien.

Er zijn 11 mooie ideeën ingezonden. Omdat we maar 4 pilots konden draaien zijn 5 zorgboerderijen helaas afgevallen, drie ideeën van zorgboeren zijn samengevoegd tot één pilot op het gebied van instroom. De “winnaars” op de 4 thema’s zijn:

  • Op het thema Preventie Horses & Co met de pilot 'Direct en dichtbij'.
  • Op het thema Doorstroom de Golden Raand met de ‘Routekaart van dromen naar mogelijke realiteit’
  • Op het thema Uitstroom is het Zebra Zorg met de Strippenkaart ‘Je weet de weg’ geworden.
  • Op het thema Instroom zijn de volgende drie zorgboerderijen: De Huiberthoeve, Zorgboerderij Hoogerlust en de Plusboerderij samen gegaan met het onderwerp ‘de Verklarende Analyse inzetten bij de intake’.

Op het thema Preventie is de pilot 'Direct en dichtbij' uitgekozen. In deze pilot worden jeugdhulptrajecten op school aangeboden in de vorm van vaktherapie, hierdoor wordt uitval tegengegaan en dringen we aanmeldingen voor schooltoeleiding op de boerderij terug.

Op het thema Instroom is de pilot ‘de Verklarende Analyse inzetten bij de intake’ uitgekozen. In deze pilot wordt in samenwerking met Bureau Peers een mindmap ontwikkelt die op zorgboerderijen kan worden ingezet om een verklarende analyse te maken bij de intake van nieuwe cliënten.

Op het thema Doorstroom is de pilot de ‘Routekaart van dromen naar mogelijke realiteit’. Met deze routekaart kan een cliënt binnen een bepaalde fase worden geplaatst, van hieruit kun je dan schematisch aflezen wat de mogelijke volgende logische stap kan zijn om iemand te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een individueel portfolio dat inzicht geeft in zijn/ haar mogelijkheden.

Op het thema Uitstroom is het de pilot Strippenkaart ‘Je weet de weg’ geworden. Iedere jongere die een traject afrondt stelt in het eindgesprek met de persoonlijk begeleider een “Je weet de weg” strippenkaart samen. De strippenkaart wordt gevuld met vertrouwde activiteiten waaraan de jongere in de periode na het vertrek kan deelnemen. Na 1 jaar wordt gezamenlijk bekeken of er een nieuwe strippenkaart nodig is.

De pilots lopen tot het voorjaar in 2024. We zullen jullie de aankomende maanden meer over de pilots vertellen. We hopen dat het bruikbare nieuwe ideeën voor de hele sector oplevert en ook een inspiratie kan zijn voor de hele Jeugdzorg.