Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Deze prachtige film laat zien wat de jeugdzorgboeren in Nederland kunnen én doen, ondanks alle wet- en regelgeving die het hen niet makkelijk maakt. Gelukkig konden ze 19 mei hun input geven voor een betere instroom, doorstroom, uitstroom én preventie van jeugdzorg voor de Hervormingsagenda jeugd. Zie ook het eerdere verslag. Omdat jeugdzorgboeren veelal in de hele breedte met jongeren werken, hebben ze veel inzicht in waar het om gaat.

Om de films onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld gemeente-ambtenaren, is er een brief opgesteld. Deze kun je downloaden, aanpassen en versturen naar je contactpersonen.

Korte versie (1 minuut):

 

Lange versie (14 min):