Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Bij Bedriuwenpleats It Aventoer in Oenkerk staan de kernwaarden centraal. Dat bleek tijdens de jaarlijkse ouderavond en tijdens de studiedag met collega’s. Anouk Hafkamp was beide bijeenkomsten aanwezig om de kernwaarden vanuit de FLZ toe te lichten.

De zorgboerderij biedt woonruimte aan 26 bewoners en dagbesteding aan 46 deelnemers. Op het erf zijn allerlei dieren om voor te zorgen, een hout productie plaats en een werkplaats om samen met de deelnemers kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ruurt Postma, zoon van oprichters Gerke en Antsje Postma, runt samen met zijn broer Sytze en zijn ouders het zorgbedrijf.
Zelf heeft hij een achtergrond in de sport en is afgestudeerd leerkracht, maar verkiest het om de zorgboerderij voort te zetten. “Mijn ouders hebben een cultuur neergezet van het samen goed met elkaar hebben. Dat willen we graag behouden.”

Het ‘samen’ komt op veel manieren terug op de zorgboerderij en daarbuiten. “We hebben een winkel in het centrum van het dorp, genaamd de winkel fan Tryn, dit brengt met zich mee dat onze deelnemers midden in de maatschappij hun werkzaamheden uitvoeren, daarnaast zijn de deelnemers werkzaam in het Multifunctionele centrum van de Trynwâlden, wederom een plek waar de gemeenschap in de breedste zin van het woord centraal staat. Naast de werkplekken midden in de samenleving, zijn bewoners ook lid van verschillende verenigingen in de omgeving. Te denken valt aan sport, muziek en buurtverenigingen. Daarnaast zijn er op het erf dagelijkse vele externe contacten, in de vorm van vrijwilligers, leveranciers en overige contacten welke in de loop der jaren als vaste groep contacten van onze bewoners en deelnemers aangemerkt kan worden. Bij evaluaties met de bewoners en deelnemers wordt dan ook veelvuldig aangegeven dat ze zich herkennen in de kernwaarden ‘Ik hoor erbij en doe mee’ en ‘Ik word gezien en gehoord’.”
Ook ‘Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn’, werd vaak genoemd. “Daarmee bedoelen ze dan ruimte die er in fysieke zin is, maar ook de ruimte in figuurlijke zin. Er zijn veel mogelijkheden en er wordt gedacht in oplossingen. Mensen kunnen zichzelf zijn.”

‘Ik beweeg veel op de boerderij’ wordt bij It Aventoer naast alle activiteiten op de boerderij ingevuld door allerhande sportactiviteiten, zowel bij sportverenigingen/ sportscholen als wel in de omgeving van it Aventoer . Hetzelfde geldt voor de kernwaarde ‘We eten samen gezond’. “In het verleden werd er op it Aventoer een moestuin onderhouden, verschillende groenten werden geplant en gerooid. Helaas bleek dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral in de zomermaanden bleek dit lastig in te plannen. Wel worden, waar mogelijk, zoveel mogelijk producten, seizoensgebonden, aangekocht bij boeren en tuinders uit de buurt. Een eerlijk, lokaal product draagt bij aan het bewustzijn van gezond eten. Wel hangt er soms een ander prijskaartje aan dergelijke keuzes . We hopen van harte dat het in de toekomst haalbaar blijft", zegt Ruurt.

De kernwaarde ‘Ik word gezien en gehoord’ geldt ook zeker voor de 35 werknemers, bleek tijdens de studiedag. “Ze herkenden zich in deze kernwaarde. Dat is erg fijn om terug te krijgen, want het past bij onze filosofie. Betrokkenheid, korte lijnen en samen oplossingsgericht denken zijn belangrijke speerpunten en dragen hieraan bij. Goed werkgeverschap, een team collega’s wat zich gehoord en gezien voelt, draagt direct bij en is van groot belang voor goede zorg van onze bewoners en deelnemers. We zijn daarom ook blij dat het verloop van collega’s nihil is en het ziekte verzuim relatief laag”.

Een opvallend gegeven was volgens Ruurt het invullen van het spinnenweb met kernwaarden. “Het was grappig te zien dat ouders, collega’s en bewoners vergelijkbare positieve uitkomsten van spinnenweb aanleverden. Een dergelijke tool inzetten om de kernwaarden binnen de zorglandbouw aan te geven, nodigt automatisch uit tot gesprek bij zowel bewoners, ouders en collega’s. Daarnaast komen er concrete zaken uit naar voren waar je als bedrijf mee aan de slag kunt."
De overlap laat volgens Ruurt zien dat er eensgezindheid is. “We herkennen en waarderen dezelfde kernwaarden. Dat past bij onze filosofie dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor onze deelnemers.”