Terug naar Actueel

Op een regenachtige ochtend net buiten de wijk Vathorst in Amersfoort opende Zorgboerderij Land in Zicht haar deuren voor de Landelijke Klankbordgroep deelnemers en vertegenwoordigers van de Federatie Landbouw en Zorg. De klankbordgroep, samengekomen om te praten over veilige zorg bij zorgboerderijen, kreeg niet alleen een warm welkom, maar ook een uitgebreide rondleiding door de faciliteiten. Het werd een inspirerende bijeenkomst, waarbij de focus lag op het waarborgen van veilige zorgpraktijken.

Als de gastheer van de dag bood Zorgboerderij Land in Zicht niet alleen de locatie, maar ook inzicht in hun benadering van veilige zorg. Tijdens de rondleiding werden de leden van de klankbordgroep geïntroduceerd in de zorgvuldig ontworpen faciliteiten die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende doelgroepen. Van een nieuw te bouwen theehuis voor iedereen uit de omgeving tot interactieve ruimtes voor educatieve activiteiten, elk aspect van de boerderij was doordacht met het oog op veiligheid en comfort. Een mooi initiatief naar omwonenden is het  verkopen van groenten via oogstdelen. Met een oogstdeel mag je elke week je eigen groenten uit de grond trekken. Zo eet je met de seizoenen mee, verser dan vers. En natuurlijk geniet je ook mee van de prachtige tuin en de natuur.

In het natuurhuisje waar de klankbordgroep was neergestreken, ontstonden levendige discussies over veilige zorg. Deelnemers en mantelzorgers deelden ervaringen en inzichten over diverse aspecten van zorgverlening, inclusief fysieke en emotionele veiligheid. Ook werd de rol van risicobeheer besproken, waarbij proactieve maatregelen werden benadrukt om een veilige omgeving te waarborgen waarin deelnemers kunnen gedijen. Enkele opvallende punten die daarbij naar voren kwamen:

  • Belangrijk voor een gevoel van veiligheid is dat er voldoende en bekende/ deskundige begeleiders aanwezig zijn. Te veel wisseling in personeel heeft een nadelig effect op de veiligheid omdat nieuwe mensen de behoeftes van deelnemers nog niet goed kennen.
  • Open communicatie en naar elkaar omzien zijn belangrijk voor het ervaren van een veilige werkomgeving.
  • Uitleg over de omgeving op de boerderij is ook belangrijk. Als je bijvoorbeeld weet dat schapen tegen je op kunnen botsen, dan weet je dat je daar voor op moet passen. Die kennis verhoogt dan ook de v

Verder was een ander belangrijk gespreksonderwerp het kwaliteitskeurmerk. Er werd benadrukt dat het kwaliteitskeurmerk een complexe materie is, maar dat het zeker een belangrijk instrument kan zijn om de standaarden voor veilige zorg te handhaven. Het is een meetbare manier om de prestaties van zorgboerderijen te beoordelen. Ook bezoeken van mensen van buiten zijn belangrijk, ze zorgen voor meer transparantie en dat is beter voor iedereen.

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland in het najaar 2024 en heeft als thema ‘Beloning vrijwilligers en stagiair en de kernwaarden in de zorglandbouw. We zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten.