Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In het kader van het project Kracht van de Zorglandbouw zijn de Kernwaarden besproken met zorgboeren en deelnemers en zijn uitkomsten uit het clienttevredenheidssysteem Vanzelfsprekendover het jaar 2020 tegen het licht gehouden.

De gehanteerde kernwaarden worden door deelnemers en zorgboeren herkend. Wel zijn de kernwaarden Gezond eten en Erbij horen niet voor iedereen belangrijk. Met name jongeren zien Gezond eten minder als kernwaarde en ouderen hebben niet het idee dat ze meer contacten opdoen buiten de boerderij, Erbij horen scoort daarom lager. Bij iedereen scoort de persoonlijke begeleiding het hoogst: zowel zorgboeren zelf, begeleiders, vrijwilligers, deelnemers  als naasten geven de kernwaarden een gemiddelde score van 4,6 op een schaal van 5. Dit blijkt ook uit de analyse van Vanzelfsprekend: daar wordt een dikke 8 gegeven voor de begeleiding. Het maakt daarbij niet uit of de zorgboerderij meer of minder dan 15 deelnemers heeft.

Algemeen wordt geconcludeerd dat kwaliteit niet te omschrijven is, alleen te ervaren. Zorgboeren hebben duidelijk behoefte aan minder bureaucratie. Hier wordt met het opschrijven van het Kwaliteitskader goed rekening mee gehouden (zie onder). Een bepaalde verantwoording voor het benutten van publieksgeld blijft nu eenmaal nodig.