Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Sinds de lancering van het kwaliteitskader op 2 juni, hebben we niet stil gezeten. Zorgboeren hebben allemaal een postpakket gehad met een A3 bord met de kernwaarden, kernwaarde kaartjes, een vragenformulier voor mensen die de zorgboerderij bezoeken en een papier met een spinnenweb om in te vullen. Kernwaarden zijn bijvoorbeeld ‘Ik krijg de kans om te leren’ of ‘Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn’.

Tijdens de Week van de zorglandbouw vonden er 8 webinars plaats voorafgaand aan de Dag van de zorglandbouw. Eén van de webinars ging over werken met de toolkit. Aanwezige zorgboeren vertelden enthousiast over de dagelijkse praktijk van hun zorgboerderij en de relatie met de kernwaarden. Mies Meijer van zorgboerderij De Geitenmeijerij was een van hen.

“De kernwaardekaartjes helpen het gesprek op gang. In het verleden werden bevindingen veelal ter kennisgeving aangenomen. Met de kernwaardekaartjes krijg je ineens wel reflectie. We zien ook dat er gesprekken over de zorgboerderij ontstaan tussen kinderen en ouders. “Ben ik veel buiten? Wat leer ik hier eigenlijk?” Dat is heel mooi om te zien.

Ook voor medewerkers werkt het goed. We zoomen even in. Bijvoorbeeld met het kernwaardekaartje ‘We eten samen gezond’. Je krijgt dan het gesprek op gang over: wat is eigenlijk gezond? En wat is leren? Is leren afwassen en opruimen ook leren? We hebben de kernwaarden ook gebruikt bij de Geef me de vijf methode (wie, wat waar wanneer en hoe vragen & antwoorden voor mensen met autisme). Het gesprek ging daar zelfs over het waarom: waarom ben ik hier?

Mies legde de kernwaarden ook in haar eigen nieuwsbrief en kreeg er veel waardering voor. “Het gebiedsteam leest onze nieuwsbrief ook en gaf aan dat het een goede manier is om de zorgboerderij bij mogelijke deelnemers onder de aandacht te brengen. “Het geeft taal aan wat we te bieden hebben.”