Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De zorglandbouw lanceert 2 juni haar eerste eigen Kwaliteitskader. Het legt de uitgangspunten van de sector vast en geeft aan wat kwaliteit is en hoe het geborgd wordt. Het zal de paraplu worden waar alle zorgboerderijen onder kunnen vallen en mogelijk kunnen ook andere kleinschalige zorgaanbieders hier hun voordeel mee doen. Het perspectief van de deelnemer is in het kader het uitgangspunt. De lancering vindt 2 juni van 9.45 tot 12.15 uur plaats en is voor  geïnteresseerden te volgend via de livestream op deze website

Door deelnemers gemaakt
Aan de wieg van het kwaliteitskader staan de deelnemers, dus de mensen die zorg ontvangen van zorgboerderijen, en hun naasten. Zij gaven aan wat voor hen goede zorg is. Dit gebeurde in klankbordgroepen, via enquêtes en via interviews. Hun ervaringen vormen de basis voor de kernwaarden en de visie van de kracht van de zorglandbouw. Kernwaarden zijn bijvoorbeeld ‘Ik word gezien en gehoord’ ‘Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn’ en ‘Ik kan kiezen uit nuttig werk’. Zorgboeren zijn ook intensief betrokken geweest bij de totstandkoming. Reflecteren en leren staan in het Kwaliteitskader centraal.

Kwaliteitskader past bij keurmerk
Naast het Kwaliteitskader bestaat er al sinds 2002 een eigen keurmerk voor de zorglandbouw, dat de kwaliteit van de zorg bewaakt. Elte-Jan Visser van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg die het keurmerk beheert, is enthousiast over het kwaliteitskader. “Het kwaliteitskader beschrijft letterlijk het kader, het waarom, van een keurmerk. Ik denk dat het een flinke boost gaat geven op wegen die al ingezet zijn, met intervisie waarin zorgboeren reflecteren.”

Manier om kwaliteit uit te dragen
Kwaliteitsmedewerker Maya de Wilde ontwierp het kader, op de leest van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Zij hoopt dat het kader de zorglandbouw helpt kwaliteit meer uit te dragen. “We hadden al wel de jaarverslagen van het keurmerk, maar dat gaat over veel details, over zaken waar aan wordt voldaan. Het kwaliteitskader is een aanvulling hierop, het gaat over de kern, over de bedoeling van de zorg, datgene waar we naar streven. Het is het visitekaartje.”

Registratie nog vraagstuk
Nu is het nog de vraag of het kwaliteitskader geregistreerd gaat worden bij het Zorginstituut. Daarmee wordt het een verplichting voor alle zorgboeren die langdurige zorg leveren. Voor Maya de Wilde hoeft dat niet per sé. “Het is een voordeel dat er een extra duw in de goede richting komt. Maar ik zie nu ook al dat er veel op gang komt, onder andere met intervisie en het scholingsaanbod dat wordt ontwikkeld voor de Academie van de zorglandbouw. Dat wordt een landelijk verzamelpunt van opleidingen. Het geheel maakt dat de zorglandbouw richting contractpartners goed kan laten zien hoe ze zorgen voor kwaliteit van zorg. Dat werkt dan ook voor de WMO en de jeugdzorg, terwijl een kwaliteitskader alleen voor langdurige zorg kan worden geregistreerd.”

Kader voor hele kleinschalige zorg
Een voordeel van registratie kan wel zijn dat zorgboeren die nu onder andere kwaliteitskaders vallen straks onder 1 kader kunnen vallen. In plaats van te werken met bijvoorbeeld kwaliteitskader verpleeghuiszorg en kwaliteitskader gehandicaptenzorg volstaat het kwaliteitskader zorglandbouw. Anco de Jong van het Zorginstituut: “Dat zou mooie winst betekenen, omdat de bestaande kwaliteitskaders niet altijd goed toepasbaar zijn op de zorgboerderijen. Wel pleit ik ervoor te onderzoeken of het voor alle kleinschalige langdurige zorg gebruikt zou kunnen worden, omdat daarvoor hetzelfde geldt. Zodat er straks geen tien kwaliteitskaders bestaan, waarvan je dan weer moet kijken welke waar van toepassing is.”

En als er 1 kader voor kleinschalige zorg komt, hoe zit het dan met de kernwaarden die typisch zijn voor de zorglandbouw? Maya de Wilde maakt zich daar geen zorgen over. “De extra’s van de zorglandbouw kunnen we dan in onze eigen visie nog goed kwijt en natuurlijk op de zorgboerderijen zelf, daar waar de zorg geleverd wordt.”