Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De nieuwe landelijke Academie voor de zorglandbouw is in de maak. Hier wordt een divers scholingsaanbod gecreëerd voor alle zorgboeren in Nederland. Het is onderdeel van het
project ‘de Kracht van de zorglandbouw’, ondersteund door ZonMw, waar bevordering van kennis en vaardigheden (in het kader van 'van controleren naar leren') een belangrijke rol speelt.

Met de nieuw te ontwikkelen Academie voor zorglandbouw, waar de ALV in november goedkeuring voor gaf, brengen we scholingsaanbod landelijk via de website in beeld. Samen met bestaande onderwijsaanbieders en de regionale organisaties zullen we ook nieuwe opleidingen ontwikkelen en het makkelijker maken om cursussen (online of fysiek) te vinden, te boeken en te volgen. Directeur Maarten Fischer: "We hopen de academie snel te vullen met veel relevante cursussen, en soms ook zelf accreditatie voor bijvoorbeeld de SKJ te regelen, zodat het voor zorgboeren makkelijk wordt om aan eisen te voldoen, en zichzelf en hun collega’s te kunnen scholen."
 
Inhoud scholingsaanbod
In de afgelopen jaren is er een aantal keer een onderzoek geweest over welke vraag er is naar scholing onder de zorgboeren. Hieruit kwam naar voren dat zorgboeren vooral meer willen leren over omgaan met moeilijk gedrag (44%) en ontwikkelingsgericht werken met deelnemers (43%). Ook wil 29% meer halen uit de omgeving van de boerderij. Dit sluit mooi aan bij de gedefinieerde kernwaarden van de zorglandbouw, zoals ‘Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn’ of ‘Het ritme op de boerderij geeft mij houvast’.

Ex-zorgboerin Tineke Otten werkt voor de Federatie in samenwerking met BEZINN en het Erasmus project Social Farms aan een uitgebreide introductiecursus voor nieuwe leden. Door de vraag van de bestaande zorgboeren mee te nemen en voor beginnende zorgboeren een cursus te creëren, werkt de Federatie zo samen met BEZINN aan een uitgebreid aanbod voor alle zorgboeren en hun medewerkers. Van beginnende tot zeer ervaren zorgboeren.

Samenwerking zorgboeren
Voor de ontwikkeling van de Academie is een scholingscommissie opgericht, waarin diverse zorgboeren uit het hele land zitten om mee te denken over de inhoud en de vormgeving. Ook werkt de Federatie nauw samen met de diverse regio’s die al trainingen en cursussen aanbieden, om te kijken wat hiervan ook landelijk aangeboden kan worden. Op deze manier hopen wij als Federatie een academie op te zetten, die wordt gedragen door en voor alle zorgboeren.
 
In de aankomende maanden zul je steeds meer horen over de inrichting en oprichting van de Academie van de Zorglandbouw. Mocht je nog tips hebben dan horen wij dit graag, je kunt deze mailen naar anouk.hafkamp@zorgboeren.nl