Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Dr. ir Simone de Bruin doet vanuit haar lectoraat Goed Leven met Dementie onderzoek naar dementie. Ze onderzoekt er diverse zorginstellingen voor en vergelijkt de omgevingen en hun effect op de mens met dementie. Op 18 november hield ze een rede, die onder te lezen en terug te kijken is.

Met veel enthousiasme en passie schetste Simone 18 november haar visie op het ondersteunen van een goed leven met dementie. Ook presenteerde zij de onderzoekslijnen van het lectoraat. Daarbij pleitte ze voor meer aandacht voor de persoon achter de ziekte dementie, en een focus op wat er wèl kan, in plaats van alleen maar aandacht te hebben voor wat er niet meer kan. Zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers een goed leven kunnen blijven leiden, ondanks de uitdagingen en het verdriet die de ziekte met zich meebrengt. Zorgboerderijen zijn volgens De Bruin een goede plek voor het ondersteunen van een goed leven met dementie. Het komt door het vele buiten en actief zijn, het doen van nuttig werk en de sociale omgeving. 

Hogeschool Windesheim heeft voor het verder brengen van de kennis drie links:

De rede in boekvorm

Rede terugkijken

Mini symposium terugkijken