Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben het LFB (de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) MBO praktijkopleidingen ontwikkeld voor mensen met een beperking en een indicatie dagbesteding. Er zijn 3 opleidingsrichtingen: Assistent groen, Assistent facilitair en Assistent Logistiek. Via deze opleidingen kunnen deelnemers een pre-entree niveau behalen. De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), LTO Nederland en de Federatie erkennen de opleiding tot Assistent groen.

Deze maatwerkopleidingen zijn ontwikkeld voor studenten voor wie leren niet vanzelfsprekend is, maar die zich wel verder willen ontwikkelen. De opleidingen kunnen gevolgd worden door deelnemers met een dagbestedingsindicatie. De trainingen zijn ingericht volgens het concept van Blended learning: een totaalaanbod van E-learning (met voorleesfunctie), fysieke trainingsbijeenkomsten in een lokaal en oefenen/toepassen in de praktijk. Doordat de opleidingen zijn opgebouwd uit verschillende blokken, kunnen de studenten de opleiding geheel in hun eigen tempo volgen.

Op 20 april en 1 juni organiseerden de Academie voor Zelfstandigheid samen met LFB en de VGN Webinars waarin zij informatie geven over de opleidingen en de stappen die nodig zijn om de eerste studenten in september te laten starten. Hier kunt u de webinars terugkijken.

Subsidie voor zorgorganisaties

Voor de eerste 500 studenten heeft VWS een subsidieregeling uitgewerkt, waarmee de kosten voor de randvoorwaarden, waaronder bijvoorbeeld het opleiden van de trainers en werkbegeleiders, gefinancierd kunnen worden. Het is de bedoeling dat de eerste groep in september 2021 gaat starten.

Met ingang van 19 juli 2021 wordt de subsidieregeling geopend. Er zijn twee aanvraagrondes: in 2021 van 19 juli tot 13 augustus, waarvoor voor 300 studenten middelen beschikbaar zijn. En in 2022 een bedrag aan subsidie voor 200 studenten, de aanvraagperiode is dan van 17 januari tot en met 11 februari.

Zorgorganisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor een cursusgroep van tien studenten met een Wlz of Wmo dagbestedingsindicatie. Zorgorganisaties kunnen zelfstandig een subsidieaanvraag indienen, maar ook vanuit een samenwerkingsverband. Wel mag een zorgaanbieder maar voor drie cursusgroepen subsidie aanvragen.
De subsidie per student bedraagt maximaal €2.031,11. Per brancheopleiding, die voor tien studenten verzorgd zal worden, zal de zorgorganisatie daarom maximaal €20.311,10 ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de financiële middelen die de dagbestedingsindicatie van de studenten met zich meebrengt. Dit bedrag is niet kostendekkend.  VWS draagt bij aan de opleiding van de eerste 500 studenten, daarna is het aan de zorgaanbieders zelf om de kosten die gemoeid zijn met het verzorgen van een brancheopleiding te financieren. De subsidie wordt 100% bevoorschot en de eindverantwoording is zo eenvoudig mogelijk gehouden (geen accountantsverklaring, maar een activiteitenverslag). Voor meer informatie over deze subsidieregeling verwijzen we u naar het Webinar Financiering dagbestedingen brancheopleidingen van 1 juni en, uiteraard, de subsidieregeling Brancheopleiding Assistent Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair zelf.

Om ervoor te zorgen dat deze subsidie geen ongeoorloofde staatssteun oplevert, komen zorgaanbieders slechts voor subsidie in aanmerking als zij een de-minimisverklaring kunnen overleggen. De de-minimisregeling houdt in dat alleen dan subsidie mag worden verstrekt als in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan €200.000, aan de-minimis-subsidie is ontvangen. De zorgorganisatie moet daarom bij de subsidie aanvraag een de-minimis verklaring overleggen. Deze verklaring is vormvrij.

De VGN en VWS zin in een vragenuurtje beschikbaar voor het beantwoorden van vragen tijdens de

‘VRAAG MAAR RAAK-BIJEENKOMST’ op woensdag 21 JULI OM 11.00 UUR via deze link:
https://us02web.zoom.us/j/82768417329?pwd=UTk2S0w1aTR6T2lTN1FrWWJjZmM5UT09 

Meeting ID: 827 6841 7329
Passcode: 791976