Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Aan de hand van een zogenaamde invoeringstoets gaat VWS de invoering van de meldplicht en vergunningsplicht uit de Wtza onderzoeken. Dit geeft je de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Heb jij het afgelopen jaar ervaring opgedaan met het aanmelden als zorgaanbieder en/of het aanvragen van een vergunning, dan kun je hierover meepraten.
Er zijn twee bijeenkomsten gepland: één op donderdag 19 januari van 15.30 tot 17.30 en de andere op donderdag 26 januari van 10.00 tot 12.00.  Wil je je hiervoor aanmelden dan kun je tot uiterlijk 23 december een mailtje sturen naar federatie@zorgboeren.nl, vermeld daarin je naam, het mailadres waarop je de uitnodiging wilt ontvangen en de datum waarop je wilt deelnemen.