Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In de persconferentie van 19 mei zijn verder versoepelingen in de maatregelen rond corona aangekondigd. Hieronder vallen ook versoepelingen die van belang zijn voor onze sector. Zo wil het kabinet weer dagbesteding voor iedereen vanaf 1 juni.


De overheid heeft een zogenaamde routekaart opgesteld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Hierin zie je welke versoepelingen er stapsgewijs worden ingevoerd.

Hieronder volgen de meest relevante aanpassingen, gebaseerd op de kamerbrief van minister De Jonge.  Veel van deze punten moeten nog nader uitgewerkt worden in concrete richtlijnen en zijn daarom nog niet direct toe te passen. Daar waar de richtlijnen al bekend zijn zullen we deze toevoegen.

Vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding
Het kabinet wil dat vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding krijgt aangeboden. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk omdat het ministerie van VWS ons er twee weken geleden op wees dat dagbesteding sowieso open mocht blijven.
Maar ja, verschillende zorgboeren hebben al dan niet op verzoek van de GGD of de regionale organisatie toch het zekere voor het onzekere en sloten de deuren. We werken er naar om verantwoorde dagbesteding weer mogelijk te maken.

Op dagbesteding moeten wel de algemene hygiëne adviezen van het RIVM worden gevolgd en moet er 1,5 meter afstand worden gehouden (m.u.v. kinderen t/m 18 jaar, verderop meer hierover). In de praktijk betekent de 1,5 meter richtlijn, dat er geen sprake is van dagbesteding zoals voor de Coronacrisis. Ook al wordt dagbesteding op de boerderij waar mogelijk uitgebreid, er moeten nog steeds zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. En het aantal deelnemers zal in veel gevallen beperkter zijn omdat de ruimte niet meer mensen toelaat.
Dit betekent dus dat soms de alternatieve dagbesteding gehandhaafd wordt of dat er gestart wordt met een vorm van dagbesteding aan huis. De veiligheid, zeker van de kwetsbare doelgroepen, staat nog steeds voorop. 
Samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en een aantal andere partijen hebben we een richtlijn opgesteld die in de komende dagen online zal komen. Wij zullen deze in een volgende nieuwsbrief met jullie delen. 

Dagbesteding voor jeugd t/m 18 jaar
Sinds 11 mei is dagbesteding, dagopvang en behandeling voor kinderen t/m 12 jaar op veel locaties al gestart. Eerst werd er een onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m 12 jaar (geen 1,5 meter onderlinge afstand) en kinderen vanaf 13 jaar (wel 1,5 meter onderlinge afstand). Omdat dit in de praktijk veel complicaties geeft bij gemengde groepen, is op advies van het Outbreak Management Team besloten dat binnen de jeugdzorg deze regel wordt verruimd: voor deze jongeren is de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling niet van toepassing.
In contact tussen jongeren en volwassenen dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te worden met de 1,5 meter afstand ( conform de regel op de basisscholen).

Logeren
Doelstelling van de overheid is dat er per 1 juli met iedere cliënt een passende afspraak is gemaakt over logeren buiten. Hiervoor zullen we samen met de VGN een richtlijn ontwikkelen. Zodra deze klaar is zullen we deze weer delen in de nieuwsbrief. 

Ouderen die thuis wonen
Voor ouderen met een kwetsbare gezondheid die thuis wonen, geldt tot 25 mei het advies om niet op bezoek te gaan tenzij deze ouderen in een sociaal isolement dreigden te komen. Vanaf 25 mei wordt dit advies verruimd, maar voorzichtigheid blijft geboden. 

Bezoekregeling in verpleeghuizen en woongroepen
Ook de bezoekregeling in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, het GGZ en de Jeugd worden in fases versoepeld. Zie hiervoor de informatie verderop in de nieuwsbrief.