Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Hoe vinden deelnemers het op jouw zorgboerderij? Hoe worden ze er beter van in fysiek, sociaal, psychisch opzicht en wat leren ze in brede zin? Dit alles wordt gemeten in Vanzelfsprekend, waar afgelopen jaar 440 zorgboeren aan meededen. Op die zorgboerderijen werden 2200 vragenlijsten ingevuld. Deelnemende zorgboeren kunnen vanaf heden (november) hun resultaten inzien. De klanttevredenheidsmeting is helemaal vernieuwd en geeft zorgboeren altijd inzicht, ook bij een klein aantal deelnemers.

Vanzelfsprekend bestaat al een tijdje, maar met de komst van Maarten Muis ging er een frisse wind waaien en heeft hij allerlei punten waarvan zorgboeren aangaven dat die niet ideaal zijn aangepakt. Behalve voor dagbesteding, zijn er in de nieuwe Vanzelfsprekend ook vragen over wonen en jeugdzorg. Dit maakt het ook voor woonzorgboerderijen interessant, al is het gesprek over de toelating binnen het kwaliteitskeurmerk nog gaande. Ook is er een light-versie van de vragenlijst, voor kinderen onder de 13 en mensen met een verstandelijke beperking. De reflectie vragen zijn hier weggelaten. Er zijn voor iedere doelgroep drie soorten vragenlijsten: een intake vragenlijst, een evaluatie en een vertrek vragenlijst. Zo ontstaat een beeld van de ervaringen op deze drie momenten. Vragenlijsten kunnen heel handig via Whatsapp worden verstuurd.

Zorgboeren die deelnemen kunnen hun eigen basisresultaten zien en dit vergelijken met resultaten bij collega’s in hun regio. Op regio-niveau is er een uitgebreide rapportage beschikbaar. De regio’s kunnen de gemiddelden van hun regio wel zien, maar niet de resultaten van de individuele zorgboerderijen.

In de vragenlijsten zit ruimte voor complimenten en tips. Deze kunnen zorgboeren opvragen bij de Resultaatmeetgroep, die Vanzelfsprekend uitvoert. Maarten Muis: “Bijna de helft van de deelnemers heeft in het vrije veld wat ingevuld, wat interessant is om te lezen. In een rapportage worden de opmerkingen geclusterd, zodat het een goed beeld geeft en het niet te herleiden is naar een deelnemer, maar wél veel inzicht geeft. ”