Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met Andere Ogen

Paulien Rutgers van A.A.I. centrum De Klimop is sinds oktober 2022 betrokken bij het netwerk Met Andere Ogen, waarin leden uit onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang samenkomen. De ministeries van VWS en OCW subsidiëren het netwerk, dat door VNG en Netwerk LPO wordt uitgevoerd.

Samen willen ze de ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Dit doen ze door de inclusieve samenwerking tussen ouders, jeugdigen en professionals te stimuleren en de netwerksamenwerking in de regio te versterken. De leden delen oplossingen en goede voorbeelden met elkaar en agenderen behoeften en knelpunten uit de praktijk bij bestuurders en beleidsmakers, om zo een brug te slaan tussen de landelijke politiek en de lokale praktijk.

Paulien: “Het is heel inspirerend en het werkt op allerlei terreinen. Met Andere Ogen faciliteert kennis-uitwisseling en de aanpak van knelpunten. Op de website op de pagina Doen zie je precies wat je eraan hebt. Door het netwerk worden ook bijeenkomsten georganiseerd en onderzoek gedaan.” Het hoofdstuk ‘Leren’ is ook interessant, daar vind je allerlei handreikingen vanuit NJI en VNG om problemen rondom onderwijs-zorgarrangementen op te lossen.

Zo blijkt uit recent onderzoek uit recent onderzoek naar wie de regie neemt over de gewenste samenwerkingen, dat initiatieven alleen succesvol zijn als ze van onderop worden geïnitieerd én van bovenaf worden ondersteund. Een overzichtelijke regio helpt om kinderen en hun gezin, onderwijs, jeugdzorg, GGD en gemeente op 1 lijn te krijgen, waarbij de regieneming pas effectief is wanneer vier kernrollen worden vervuld:: die van ontwerper, kwartiermaker, verbinder en dirigent. Omdat die rollen niet vaak in een persoon te vinden zijn, hangt de regie vaak af van meerdere personen en organisaties.

Aansluiten?

Iedereen die betrokken is bij het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen kan zich aansluiten bij het netwerk en zo bijdragen, iets agenderen of kennis verkrijgen. Zie de pagina Word lid.

Initiatieven Collectief

Het Initiatieven Collectief Initiatieven Collectief is ook zo’n netwerkorganisatie. Er zijn in 2019 40 thuiszittersinitiatieven in kaart gebracht, inmiddels zijn er 120 bekend, waarvan er ruim 40 zijn aangesloten bij het initiatieven collectief. A.A.I centrum De Klimop, Talentenhoeve, 't Bonte Erf, Boerderij Fijn, Beleef de Peerdegaerdt en Natuurkr8 zitten er bijvoorbeeld als zorgboer bij, maar ook Het Dagelijks Bestaan uit Zutphen bijvoorbeeld, dat jongeren huisvest en met hen op zoek gaat naar hun eigen leerdoelen. Op een kaartje zijn ze te vinden.

Ook over het Initiatieven Collectief is Paulien enthousiast. “Ik zit er bijna twee jaar bij, het initiatief bestaat nu vier jaar. Het collectief laat zien wat er al is en wat er al kan, dat is heel inspirerend.” Ook hier worden bijeenkomsten georganiseerd en kennis gedeeld. Na een serie bijeenkomsten, georganiseerd door Gedragswerk en Movisie, ontstond het idee om de krachten van deze verschillende thuiszitters-initiatieven te bundelen. Want samen bereik je meer. Zo werd het Initiatieven Collectief geboren."

Initiatieven kunnen zich vanaf hun start aansluiten voor kennisdeling, na zo’n 5 jaar kom je als initiatief op de kaart. 

Driesje Boeve is ook enthousiast. “We zitten met allemaal professionals die vaak ieder voor zich bezig zijn. Dan is regelmatig samenkomen fijn. Je loopt tegen dezelfde dingen aan, dus er is veel herkenning.”

Ben je zelf ook een initiatief en wil je ook deelnemen in dit netwerk? Kijk op https://www.movisie.nl/aanmelden-initiatief

Platform Vakmanschap

Als uitsmijter wijst Paulien nog op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals vanuit 1SociaalDomein, dat sinds kort Met Andere Ogen een plek biedt waar mensen digitaal met elkaar in gesprek kunnen gaan. Hierdoor wordt het Platform verrijkt met kennis uit onderwijs en kinderopvang en kunnen zij samen een nog grotere doelgroep bereiken om samen te leren. Ook hier kunnen initiatieven zich aanmelden, om kennis uit te wisselen.

Experimenteerfase

Vanuit het ministerie is de Experimenteerfase gestart waarbij het doel is te onderzoeken of, door afwijking van specifieke onderdelen van de onderwijswetgeving, beter passend maatwerk kan worden gegeven aan jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. Driesje Boeve zit er met Natuurkr8 ook bij. “Mensen van het ministerie zijn langs geweest, daar was ook het samenwerkingsverband en de school bij. Jammer is wel dat er maar 1 leerling gevolgd kan worden, omdat het systeem het arrangement aan 1 school koppelt. We werken met meer scholen en meer kinderen uit de regio. Het is jammer dat deze leerlingen nu niet gevolgd worden.

Gelukkig is deze leerling wel representatief voor de doelgroep waar wij mee werken. Ook al kost het best veel tijd, ik denk dat ik er toch in mee blijf bewegen want het doel: zorg dragen dat onderwijs - zorgarrangementen op de zorgboerderij doorgang kunnen blijven vinden. Bij een initiatief in de buurt heeft de gemeente besloten om te stoppen met het financieren van een onderwijszorgarrangement, waardoor het kind nu thuis komt te zitten. Hopelijk zal de experimenteerfase er voor zorgen dat de wet- en regelgeving zodanig aangepast gaat worden, dat dit soort situaties niet meer kunnen ontstaan.