Terug naar Actueel

Twee jaar lang deed de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade onderzoek naar begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking. De Grote Methodiekengids is het resultaat. Deze gids helpt zorgverleners een keuze te maken voor de methodiek die het past bij de doelgroep waar mee wordt gewerkt. De gids helpt om methoden onderling te vergelijken op basis van de praktische toepasbaarheid en de wetenschappelijke onderbouwing.

In het onderzoek is een begeleidingsmethodiek gedefinieerd als een duidelijk omschreven begeleidingswijze om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking te verhogen. De begeleidingswijze is gebaseerd op een helder geformuleerde zienswijze en daarop gebaseerde uitgangspunten ten aanzien van cliënten. Het betreft een systematische, doorlopende manier van handelen om in te spelen op een specifieke zorgvraag of ondersteuningsbehoefte bij cliënten en/of hun omgeving. Het bestaat uit één of meerdere werkwijzen. Eén of meerdere onderdelen van een begeleidingsmethodiek zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing.

Op basis van deze definitie kwamen ze tot 28 methodieken die zijn onderzocht. Hieronder vallen ook een aantal methodieken die veel op zorgboerderijen worden gebruikt zoals:

 • Geef me de vijf
 • Gentle Teaching
 • Oplossingsgericht werken
 • Systeemgerichte gezinscoaching
 • Triple-C

In de gids kun je per methodiek de volgende gegevens terugvinden:

 • voor welke doelgroep(en) de methodiek geschikt is
 • voor welke zorgvorm (wonen of dagbesteding) de methodiek geschikt is
 • welke visie de basis vormt voor de methodiek
 • wat de uitgangspunten zijn van de methodiek
 • wat het doel is van de methodiek
 • de werkwijze van de methodiek

De gids is bedoeld om te helpen bij de keuze voor juiste methodiek en helpt methodieken te vergelijkingen. De gids is niet bedoeld om een methodiek aan te leren. De Academie biedt wel cursussen gericht op het werken met methodieken, bijvoorbeeld Systeemgericht werken en  Oplossingsgericht werken. De gids is gratis te downloaden als pdf via deze site.