Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Er is veel gaande in de agrarische sector. Veel onzekerheid en talloze uitdagingen. Er staat een nieuw Nationaal Strategisch Plan in de steigers in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU), in de provincies wordt de Gebiedsgerichte Aanpak uitgewerkt, Remkes komt met een advies aan het kabinet over de stikstofaanpak (ingebed in het Nationaal Programma Landelijk Gebied - NLPG) en minister Adema van LNV  komt met een Toekomstbrief. In het kader van het NLPG heeft het kabinet € 25 miljard gereserveerd.

In de verschillende plannen wordt Multifunctionele Landbouw (MFL) genoemd als één van de ontwikkelperspectieven. Hier valt de zorglandbouw ook onder. Terecht, want MFL is een sector die groeit, op veel maatschappelijke steun kan rekenen én de potentie heeft om verder te groeien. Verdubbeling van de omzet tot € 2 miljard in 2030 is haalbaar. Maar de verdere ontwikkeling van MFL gaat niet vanzelf rollen, alleen omdat het genoemd wordt in beleidsnota’s en visies. De ontwikkeling van MFL kent naast kansen immers ook uitdagingen.

Daarom heeft de vakgroep Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland een 10-puntenplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke knelpunten er nu zijn voor ondernemers in het buitengebied die willen verbreden met bijvoorbeeld zorglandbouw en hoe deze kunnen worden aangepakt. Zo wordt er aandacht gevraagd voor de verbinding met de landbouw en voor geleidelijke groei.

Het plan is aangeboden aan het ministerie van LNV en aan de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Naar aanleiding hiervan heeft de SGP kamervragen gesteld. Inzet van LTO is dat het tien punten plan  onderdeel gaat vormen van het overheidsbeleid, bv. in het te verwachten Landbouwakkoord of in de Gebiedsgerichte aanpak/NLPG. De organisaties die zich erachter scharen zijn de Verenigde Agrarische Kinderopvang, Coöperatie Landwinkel, Boerderijeducatie Nederland, Vekabo In het Groen en de Federatie Landbouw en Zorg.