Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met ingang van 1 oktober 2020 mogen PGB-budgethouders niet-geleverde zorg weer doorbetalen. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De regeling geldt tot en met 31 december 2021. Over een regeling voor de zorgverzekeringswet (Zvw) komt later meer duidelijkheid.

Zie de website van Per Saldo voor meer info