Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Een handreiking hoe om te gaan met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op het eigen bedrijf

De herziene brochure over risico en verantwoordelijkheid op het erf is zeker ook  toepasbaar op zorgboerderijen. Want je ontvangt mensen op het erf, je verzorgt deelnemers of je vangt kinderen op. Wanneer er onverhoopt iets misgaat, kan dit een risico en zelfs schade opleveren voor je deelnemers of bezoekers. Je moet er zoveel mogelijk aan doen om dat te voorkomen en je moet zorgen voor een goede verzekering. Ook personeel moet goed verzekerd zijn.

Lees verder in de Infotheek (wel even inloggen)