Terug naar Actueel

De zorg staat onder druk. Vergrijzing, een groeiende vraag naar jeugdorg en een groeiend personeelstekort vragen om een andere aanpak. Zorgboeren zijn druk bezig met innovatie om de groeiende vraag het hoofd te bieden. De Federatie Landbouw en Zorg ondersteunde vier pilots in de jeugdzorg, op het gebied van preventie, instroom, doorstroom en uitstroom, allemaal gericht op het verkleinen van de zorgvraag en het vergroten van de effectiviteit. Op de nieuwe pagina komen deze en in de toekomst andere projecten aan bod ter inspiratie voor collega's en andere mensen en organisaties in de zorg. Neem je ook een kijkje?