Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Nieuwe richtlijnen voor vervoer

Op basis van een nieuw advies vanuit het OMT en het RIVM zijn de richtlijnen voor vervoer aangepast. Deze aanpassingen zijn ook relevant voor zorgboerderijen. Het gaat dan om het vervoer van personen, die behoren tot de risicogroep (volwassenen en jeugd) en wijzigingen voor het vervoer van kinderen/jongeren tot en met 17 jaar.

Let op! Afspraken met de regionale organisaties gaan boven de informatie in deze nieuwsbrief.

Personen die behoren tot de risicogroep

De richtlijnen voor vervoer van passagiers/deelnemers die tot de risicogroep behoren, zijn  aangescherpt op basis van het eerder genoemde advies van het OMT. Deze aanscherping geldt alleen voor deelnemers/passagiers die behoren tot de risicogroep. Dat zijn:

  • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar
  • Volwassenen met onderliggende ziekten zoals: chronische luchtweg- of longproblemen, hartpatiënten, mensen met slecht ingeregelde of gecompliceerde diabetes, mensen met een nierziekte en mensen met verminderde weerstand, mensen met een hiv-infectie, mensen met een leverziekte en mensen met zeer ernstig overgewicht.

Een volledige beschrijving van deze groep vind je hier: www.rivm.nl

De aanscherping geldt dus alleen voor mensen in de risicogroepen en houdt in dat:

  • Als er passagiers/deelnemers zijn die tot de risicogroep behoren, dan mag er per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen. Afhankelijk van het vervoersmiddel kan dit dus betekenen dat er slechts 1 persoon per keer vervoerd kan worden.
  • Passagiers/deelnemers die tot de risicogroep behoren, moeten een medisch mondkapje dragen. Medische mondkapjes voldoen aan een NEN-norm en zijn (op de verpakking) voorzien van een CE-keurmerk. Mondkapjes die hier niet aan voldoen, zoals niet-medische mondkapjes of zelfgemaakte mondkapjes mogen dus voor deze groep niet meer gebruikt worden. De passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het juiste mondkapje om onnodig aanraken en logistiek te vermijden. Dit kan lastig blijken: het advies is om samen met het informele netwerk van deelnemers naar oplossingen te zoeken.
  • Als er alleen passagiers/deelnemers vervoerd worden die tot 1 huishouden behoren of alleen passagiers/deelnemers die niet tot de risicogroepen behoren, geldt er geen maximum ten aanzien van het aantal zitplaatsen én hoeven er niet verplicht medische mondkapje gedragen te worden, maar zijn andere mondkapjes ook toegestaan.

De brancheorganisatie van vervoerders heeft het advies uitgewerkt in een protocol: www.knv.nl

 

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar

Ook de richtlijn voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is  aangepast. Nieuw is dat:

  • Kinderen van 13 jaar en ouder zoveel mogelijk afstand moeten houden tot de chauffeur.
  • Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zoveel als mogelijk een (niet-medisch) mondkapje dragen, anderen kinderen en jongeren hoeven dat niet.
  • Leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs moeten op school wel onderling 1,5 meter in acht nemen (algemene maatregel), maar hoeven dat tijdens het vervoer niet.
  • Daarnaast is toegevoegd dat voor kinderen en jongeren die tot de risicogroep behoren, dezelfde richtlijnen gelden als voor het vervoer van volwassenen die tot de risicogroep behoren, zie hierboven.

Het aangepaste protocol is hier te vinden: www.knv.nl

Lastige dilemma's

Wij begrijpen dat deze nieuwe richtlijnen lastig te realiseren zijn en mogelijk ook echt logistieke problemen gaan opleveren om deelnemers alle dagdelen te kunnen bieden. Wij hebben er daarom ook meerdere keren met VWS en collega aanbieders over gesproken om te kijken of er vanaf geweken kan worden en hoe bijvoorbeeld extra capaciteit of financiering gevonden kan worden. Dat blijkt niet het geval en dit advies wordt opgenomen als nieuw uitgangspunt voor het vervoer van en naar dagbesteding.

Daarbij wordt aangegeven dat gecontracteerd vervoer actief naar oplossingen zoekt en ook gemeenten mogelijk oplossingen kunnen bieden om meer individueel vervoer mogelijk te maken, maar dit is lokaal maatwerk.

In de eerste golf hebben wij gelukkig al gezien, dat er veel opgelost kan worden met creatieve logistieke afspraken. Het positieve is, dat deze richtlijn gericht is, dat wil zeggen alleen dat de aanscherping alleen geldt voor de mensen die een verhoogd risico hebben.

Dit is waar we op dit moment mee moeten werken, maar zijn wel gevraagd om goed te monitoren of dit ertoe leidt dat veel meer mensen niet of minder naar dagbesteding kunnen komen. Dat gaan we dan ook doen in samenwerking met de regionale organisaties.