Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Tamara van Ark is per 1 december de nieuwe voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg. Ze was een jaar minister Medische Zorg en Sport in het kabinet Rutte III. Daarvoor was ze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamerlid en wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel en Zuidplas. Ze hield zich altijd bezig met het sociale domein en kwam ook in haar hele loopbaan regelmatig op zorgboerderijen. “Omdat mensen daar echt gezien en gehoord worden, werkt het.”

Ze ziet dat de zorglandbouw het antwoord heeft op veel prangende vragen van nu en de nabije toekomst. Zoals personeelsgebrek, stijgende zorgkosten en daaraan gerelateerd dreigend kwaliteitsverlies. “Nu is het nog de kunst dit nog breder bekend te maken.” Hiervoor gaat ze graag de boer op, letterlijk en figuurlijk. “Ik vind het heerlijk om met eigen ogen de werking van de zorglandbouw te zien, maar vertel het verhaal ook graag op andere plekken. Ook denk ik graag mee over politieke aanvliegroutes. Dat ik nieuw ben, is misschien een mooie aanleiding voor een aantal kennismakingsgesprekken.”

De kracht van de zorglandbouw zit volgens haar in de kernwaarden, maar ook in de plek in de maatschappij. “Het samenwerken in ketens is echt de sleutel tot het beter maken van de zorg. Ik zie dat zorgboeren dat al veel doen. Ze hebben een natuurlijk contact met de samenleving, hierdoor komen er meer mensen om de zorgvragers heen te staan. Bijvoorbeeld via een winkel of werkplaats of een zelfoogsttuin. Maar ook in professionele zin: zorgboeren zijn vaak een schakel tussen gemeente, hulpverleners, school, etc. Ook zie ik de echte betrokkenheid van zorgboeren naar cliënten en hun families, recht vanuit het hart. Dat op die manier gezien en gehoord worden, werkt echt. Dat heb ik wel ervaren toen ik bij de schuldhulpverlening meekeek. Mensen gaven aan pas uit de negatieve spiraal te komen als ze zonder oordeel als mens gezien en gehoord werden.”

Innovaties

Waar Tamara al relatief veel gezien heeft van ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking op een zorgboerderij, heeft ze ook al weet van nieuwe vormen zoals wonen, logeren of onderwijs. “Dat domeinoverstijgende, dat is echt de kracht van de zorglandbouw. Ook dat mag flink onder de aandacht gebracht worden. Nu is het vaak zo dat gelden vast zitten aan wetten. Als iemand overgaat van de Wmo naar de Wlz moet er van alles veranderen terwijl voor de client continuïteit belangrijk is. Dat zou je liever anders zien.”

De open dag op 1 juni staat alvast in haar agenda. “Zulke dingen zijn zó belangrijk. Je kunt mensen pas laten ervaren wat het betekent als ze echt op het erf komen en zien wat de boerderij-omgeving met cliënten doet. Je krijgt dan het inzicht dat het niet toevallig is wat er gebeurt, dat er over nagedacht is en er vaak ook wetenschappelijk bewijs voor is. Dat laatste vind ik sterk van de Federatie: dat het contact met de wetenschap actief wordt opgezocht.”

Zelf was ze pas op een onderwijs-zorgboerderij met wonen. Een jongere wilde niet aan de dag beginnen, maar omdat de leerkracht even later op de stoep stond, ging de jongere toch meedoen. “Dat er dan toch nog een haakje wordt gevonden, is heel knap. Veel kinderen en jongeren hebben al een heel traject meegemaakt en een negatief zelfbeeld opgebouwd. Als er dan een omgeving is die niet oordeelt, met name met dieren, dan kan er weer een opwaartse beweging plaatsvinden.” 

Federatie blij met nieuwe voorzitter

Esther van Noort van Horses&co nam afgelopen tijd het voorzitterschap waar. Esther: "Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. Met veel warmte geef ik de hamer nu door aan Tamara van Ark. Wat mogen we trots zijn als sector dat zo’n vakvrouw met haar kennis en kunde onze voorvrouw wil zijn en hiermee een verbinding wil maken met het Haagse. Binnen de FLZ hebben we de afgelopen periode de werkorganisatie mogen versterken, ruimte gemaakt voor herpositioneren en debat en zijn we onderweg naar bedrijfsbreed certificeren.
In het veranderende zorglandschap is blijvend ruimte voor pionierende zorgboeren. Met de FLZ als overkoepelend orgaan, met een bijzonder bevlogen werkorganisatie, regionale leden met veel inbreng in onder andere werkgroepen en een grote verscheidenheid aan deskundigheden binnen de ongeveer 1000 aangesloten zorgboeren staan we sterk. We zijn klaar voor een prachtige opgave: elkaar blijven vinden en verbinden en blijven staan voor de kracht van de zorglandbouw."