Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Professionals ondersteunen mensen met een beperking die zorg krijgen in de thuissituatie, in het onderwijs, op zorgboerderijen, in kleinschalige zorginstellingen en gezinshuizen om zoveel mogelijk in vrijheid te leven. In de praktijk zijn er altijd afwegingen tussen vrijheid en veiligheid én iemands levensgeluk. De Wet zorg en dwang (Wzd) helpt bij deze afwegingen, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. In september start een campagne over dit thema bestaande uit filmpjes, podcasts en een talkshow. Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van de talkshow.

Deze campagne is een resultaat van het project ‘Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg’. Het project is vorig jaar op initiatief van het ministerie van VWS door de Federatie Landbouw en Zorg, BVKZ en de VGN gestart en zal eind september worden afgerond. Het project gaat over de vragen en dilemma’s bij de toepassing van de Wzd in de extramurale ambulante praktijk. Het ministerie van VWS zal vervolgens aan de slag gaan met de opbrengst van dit project.

Complexe dilemma’s uit de praktijk
Hoe geef je als professional goede zorg aan EMB-cliënten die ondersteuning bij het tanden poetsen weigeren? Hoe ga je om met mediagebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking? Wat is daarin structuur bieden, duidelijke regels stellen en wat is onvrijwillige zorg? Wat heb je nodig om het gesprek te voeren met de cliënt en zijn naasten over vrijheid en veiligheid? Hoe organiseert een kleine zorgaanbieder de benodigde deskundigheid voor het bespreken van voorkomen, inzetten of afbouwen van onvrijwillige zorg? De dilemma’s zijn complex en liggen soms gevoelig. En dat is logisch, het gaat om mensenwerk en maatwerk.

Professionals in gesprek over 'wat is onvrijwillige zorg'?
In het afgelopen jaar heeft de projectgroep met veel zorgaanbieders gesproken over hun vragen rondom het wel of niet toepassen van de Wzd in de praktijk. In de gesprekken werden concrete casussen besproken en stond iedere keer de vraag centraal: ‘is dit onvrijwillige zorg?’. Deze gesprekken gaven een beeld van de dilemma’s bij onvrijwillige zorg en de toepassing van de Wzd in de ambulante praktijk. Veel van de vragen en dilemma’s zijn ook herkenbaar voor de intramurale setting. In vier filmpjes, twee podcasts en een talkshow komen vragen en dilemma’s aan de orde en worden praktische en haalbare oplossingen in beeld gebracht.

Meer weten over hoe je onvrijwillige zorg kunt voorkomen? Meld je aan voor de talkshow op 22 september
Tijdens de talkshow op donderdagmiddag 22 september gaan we in gesprek over de dilemma’s rond vrijheid en veiligheid, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het toepassen van de Wzd in de ambulante praktijk. Verschillende sprekers geven vanuit de ambulante praktijk hun kijk op het thema.
Je kunt de talkshow digitaal volgen via een livestream. Het programma begint om 15.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Het volledige programma wordt op een later moment bekendgemaakt. Meld je wel alvast aan via dit formulier en blijf zo op de hoogte.

Wij zullen vanuit de Federatie de campagne tot eind september delen via wekelijkse berichten op social media (Facebook en LinkedIn) en op deze website. In Actueel vind je steeds een geüpdatet artikel over de Wzd campagne voor de ambulante hulp.