Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In opdracht van het Ministerie van VWS, voert onderzoeksbureau PwC een onderzoek uit naar de invoering en toepassing van de Wet zorg en dwang (Wzd). Het doel van het onderzoek is, om de voortgang en knelpunten rondom de invoering en toepassing van de wet boven tafel te krijgen.  Als Federatie steunen wij dit onderzoek, omdat het belangrijk is om ook het perspectief van de zorgboeren hierin mee te nemen.
 
Ook als je geen onvrijwillige zorg levert, kun je aan dit onderzoek meedoen. Het invullen van de vragenlijst kun je laten doen door een persoon die binnen de organisatie het meeste zicht heeft op de uitvoering en toepassing van de Wzd. Het invullen van de lijst zal maximaal 20 minuten duren. De verstrekte gegevens in dit onderzoek worden geanonimiseerd en alleen voor onderzoeksdoeleinde gebruikt.
 
Hier vind je de uitnodigingsbrief met daarin de link naar het onderzoek.
(Eerst inloggen!)