Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De komende tijd zal het onderwerp kwaliteitsborging in de zorglandbouw aandacht blijven krijgen. ZonMW financiert een project, waarin onderzocht wordt wat de kernwaarden van zorglandbouw zijn en hoe deze het beste kunnen worden geborgd. Wensen gaan in de richting van minder papier- en meer mensenwerk. In een speciale nieuwsbrief uitgave later dit jaar zullen de plannen daartoe nader worden toegelicht.