Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Studenten van Van Hall Larenstein hebben in opdracht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren onderzoek gedaan naar alternatieve zorg tijdens de corona pandemie, waarin veel zorgboerderijen al dan niet op last van hun regionale GGD dicht gingen. Studenten Karlijn Bruijnen en Joline Zwarts hebben hiervoor zorgboeren en deelnemers geïnterviewd. Het ging om de doelgroepen ouderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische hulpvraag.

“We zijn echt onder de indruk van wat zorgboeren voor hun deelnemers hebben gedaan. Ze zijn echt heel creatief geweest en hebben hun uiterste best gedaan”, zegt Karlijn. “Alle zorgboeren die we interviewden hebben telefonisch contact onderhouden met hun deelnemers, en bijna allemaal hebben ze aan beeldbellen gedaan. Waar het kon hebben zorgboeren gezorgd voor bezoekjes aan huis of wandelafspraken. Waar zorgboeren een groter agrarisch bedrijf runnen, was er minder ruimte voor individuele bezoekjes, maar hebben ze allemaal nog gezorgd voor verbinding door middel van bijvoorbeeld video’s, nieuwsbrieven of knutselpakketten.”

Zulke alternatieve ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat negatieve gevoelens zoals eenzaamheid, angst en stress werden verminderd. “Zorgboeren hebben ook goede afwegingen gemaakt tussen fysieke en geestelijke risico’s. Met name ouderen liepen grote risico’s op ziekte en overlijden door corona, terwijl mensen met psychische klachten er eerder geestelijk aan onderdoor zouden gaan. Voor de laatste groep zijn daarom meer uitzonderingen gemaakt.”

Vooral onder jongeren werd het contact met hun lievelingsdier gemist. Ook daar werd iets op gevonden. “Sommige zorgboeren hebben zelfs deelnemers laten videobellen met hun favoriete paard”, zegt Karlijn. Wanneer een nieuwe pandemie uitbreekt, raden de studenten aan om te kijken naar mogelijkheden voor contact tussen mens en dier. “In de tweede golf toen er wat meer bekend was, werd er ook al iets meer toegestaan. Vooral bij dierenweides buiten in de ruimte, kon er soms nog wel iemand komen die het erg nodig had.”

De studenten raden zorgboeren aan om meer met elkaar te delen. “Er zijn heel veel goede ideeën om uit te wisselen.” Een begin hiervoor hebben ze gemaakt met een flyer, waar aanbevelingen op staan zoals het contact tussen mens en dier inzetten bij de ondersteuning en op tijd aangeven wanneer noodopvang nog mogelijk is. De Federatie probeert zorgboeren hierbij ook te helpen door middel van deze website, nieuwsbrieven en social media.