Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

h.verbeek hildefotolinkedinHilde Verbeek is 1 februari 2020 benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen aan Universiteit Maastricht. De bijzondere leerstoel is ingesteld door MeanderGroep Zuid-Limburg, een organisatie met circa 5.000 medewerkers die zorg- en dienstverlening biedt in het hele spectrum van de langdurige zorg. Onlangs kreeg ze van ZonMw subsidie voor fundamenteel onderzoek naar het werkingsmechanisme van de zorg voor kwetsbare ouderen op een woonzorgboerderij.

“De omgeving vormt ons gedrag, maar hoe werkt dat voor verpleeghuisbewoners met dementie? Zorgboerderijen bieden een radicaal andere omgeving en lijken hiermee het dagelijks leven van bewoners te veranderen. Op zorgboerderijen functioneren mensen met dementie gemiddeld beter dan in andere zorginstellingen. Maar waar ligt dat aan?”, aldus Hilde. Zij en haar studenten gaan drie groepen ouderen volgen: bewoners van verpleeghuizen, bewoners van zorgboerderijen en bewoners van andere kleinschalige woonvormen.

Ze hopen er zo  achter te komen welke elementen uit de omgeving zorgen voor het relatieve welbevinden van bewoners van zorgboerderijen. Ze bestuderen het functioneren en welzijn van bewoners van zorgboerderijen,  andere kleinschalige woonzorg en reguliere verpleeghuiszorg om te zien welke elementen in de omgeving van de bewoners bijdragen aan goede zorg. 

Hilde: “We gaan daar zeker ook kijken naar de kernwaarden (https://zorgboeren.nl/actueel/concept-kernwaarden-zorglandbouw-vastgesteld). Voelen mensen zich overall evenveel gezien en gehoord? En waar zit hem dat in? Groen en dieren lijken van meerwaarde voor de doelgroep, klopt dat en waar zit hem dat in? Is een prikkelarme omgeving beter of moet de omgeving juist prikkelen? En zo ja: op welke manier?”

Behalve het vergelijk tussen zorgboerderijen en niet-zorgboerderijen gaat Hulde ook kijken naar het verschil tussen zorgboerderijen. Het onderzoek gaat vijf jaar duren en er worden meerdere studenten op ingezet.