Terug naar Actueel

Katharina Rosteius is promovenda over woonzorgboerderijen voor mensen met dementie aan de Universiteit Maastricht bij de leerstoel van Hilde Verbeek in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. De onderzoeksgroep vergelijkt de kwaliteit van leven op de zorgboerderij met de kwaliteit van leven op een reguliere woonzorginstelling. Eerst was de focus alleen gericht op deelnemers en hun mantelzorgers, inmiddels is er ook aandacht voor medewerkers. Zorgboeren die woonzorg bieden worden van harte uitgenodigd mee te doen.

Katharina: “Toen we zorgboeren vroegen naar wachtlijsten, kregen we terloops te horen dat er niet alleen wachtlijsten voor bewoners zijn, maar ook voor personeel. Dat bracht ons op het idee eens te kijken naar de meerwaarde van werken op een zorgboerderij boven werken in een reguliere woonzorginstelling. Collega’s van ons hebben een vragenlijst ontwikkeld over werknemerstevredenheid en deze uitgezet in reguliere instellingen, met circa 680 reacties. Nu leg ik dezelfde vragenlijst voor aan medewerkers op zorgboerderijen. Hoe meer respondenten we krijgen, des te beter we een vergelijking kunnen maken.”

Uit eerdere vragen bleek dat er ondanks de grote personeelstekorten in de reguliere zorg er op de onderzochte woonzorgboerderijen dus geen personeelstekort is, maar er soms zelfs wachtlijsten zijn. “Ja in weekenden en vakanties is het wel eens krap, maar dat heb je overal”, zegt Katharina.

In de vragenlijsten komen zaken naar voren als vitaliteit, creativiteit en lichamelijke en geestelijke belasting. “Vooral op het gebied van ruimte voor creativiteit en eigen inbreng verwachten we dat de zorglandbouw beter scoort. De lijntjes zijn kort, dus suggesties kunnen sneller worden doorgevoerd. In de reguliere zorg heb je soms wel drie managementlagen.”

Katharina heeft nu 11 woonzorgboerderijen in beeld, van klein (4 bewoners) tot groot (70 bewoners). Meer zorgboerderijen zijn welkom. “Hoe meer reacties we hebben, des te beter.” De kernwaarden zouden volgens Katharina ook bij medewerkers wel eens een rol kunnen spelen in de aantrekkelijkheid van het werk, alleen zijn die geen onderdeel van de standaard vragenlijst waarmee het onderzoek vergeleken moet worden. “Maar wie weet pakken we ze er in de toekomst nog eens bij.” Geïnteresseerde woonzorgboerderijen voor ouderen en/of dementie kunnen contact opnemen met Katharina via k.rosteius@maastrichtuniversity.nl.