Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Naar aanleiding van besmettingen van Corona op nertsenfokkerijen heeft het RIVM onderzoek gedaan of er in de omgeving van deze bedrijven verhoogde kans is op besmetting met het virus. Er gold daarom het advies om niet te wandelen of fietsen binnen een straal van 400 meter om deze bedrijven. Met ingang van 15 mei is dit advies opgeheven omdat dit risico verwaarloosbaar is. 


Op 19 mei werd bekend dat er toch een mens via een nerts besmet is geraakt met het Coronavirus. Er geldt daarom een bezoekverbod voor stallen van besmette nertsbedrijven. Het verbod om dieren en mest vanaf die bedrijven te vervoeren gold al en blijft gehandhaafd. 

Ondanks dit nieuwe inzicht is de inschatting nog steeds dat de kans klein is dat andere huisdieren het virus overdragen op mensen en zo bijdragen aan de verspreiding. Er zijn wel dieren waarbij het Corona-virus is vastgesteld, al deze dieren zijn besmet geraakt via mensen of op de besmette nertsbedrijven. Van hamsters, fretten en nertsen is vastgesteld dat ze ziek worden van het Coronavirus. Op dit moment wordt onderzocht of dat ook voor konijnen geldt. 

Uit voorzorg gelden daarom de volgende adviezen voor de omgang met alle huisdieren: 

  • Als dier en mens niet ziek zijn, dan gelden er geen extra maatregelen. Een goede hygiëne (handen wassen na contact) is natuurlijk altijd van belang. 
  • Als een dier ziek is en mensen hebben geen klachten, dan gelden er geen specifieke regels met betrekking tot Corona. De algemene hygiëne maatregelen gelden natuurlijk wel: handen wassen na contact met de dieren. Zieke dieren worden gescheiden van andere dieren en hebben geen contact met deelnemers en/of bezoekers. 
  • Als mensen in het huishouden klachten hebben die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts) en het huisdier is niet ziek, dan geldt: vermijd intensief contact met het dier, laat een niet-zieke huisgenoot voor het dier zorgen, het dier mag wel gewoon naar buiten.
  • Als mensen in het huishouden klachten hebben die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts) en het huisdier heeft ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten dan geldt: neem telefonisch contact op met de dierenarts, laat het dier binnen en laat het dier niet naar een plek gaan waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel).

De richtlijnen van het RIVM m.b.t dieren vindt je op hun website